[WMNL Strategie] Missie statement

Paul Becherer paulb.wiki op gmail.com
Ma Mrt 26 19:00:08 CEST 2012


Onze primaire bron van informatie geeft
(http://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_planning)

----
Vision: outlines what the organization wants to be, or how it wants
the world in which it operates to be (an "idealised" view of the
world). It is a long-term view and concentrates on the future. It can
be emotive and is a source of inspiration. For example, a charity
working with the poor might have a vision statement which reads "A
World without Poverty."

Mission: Defines the fundamental purpose of an organization or an
enterprise, succinctly describing why it exists and what it does to
achieve its vision. For example, the charity above might have a
mission statement as "providing jobs for the homeless and unemployed".
----

Volgens mij komt dat redelijk overeen met wat we in veel
Nederlandstalige teksten vinden, en met wat de WMF als visie en missie
beschouwt. Ik heb nog maar eens wat visies van andere non-profits in
Nederland bekeken, en meestal (maar lang niet altijd, de verwarring is
bepaald niet alleen een verschil VS/EU) komt het dan neer op:

- Visie: gemeenschappelijk toekomstbeeld, waar willen we naartoe (over
X jaar, met X veel groter dan 1)
- Missie: waar staan we voor, wie zijn we, en vooral: wat doen we
concreet (maar in algemene termen)
- Strategie: op welke wijze realiseren we de visie

Wat dat betreft is het voorstel van Erik volgens mij inderdaad een
missie, en geen visie, maar lijken de korte voorbeelden eerder visies
dan missies.

Ik zou zelf schetsmatig invullen:

- visie: is die van de beweging als geheel ('imagine a world...')

- missie: wie zijn *wij* als vereniging en wat doen we, wat voegen
  wij aan de beweging toe en vanuit welke waarden?
    bijv.: die waarden zijn voor ons denk ik dingen als vrije
licenties, zelfwerkzaamheid van vrijwilligers en openheid; twee van
die drie staan ook prominent in het voorstel van Erik. Wat we concreet
doen is het bij elkaar brengen van mensen en instellingen om die
vrije kennis te maken en te delen

- strategie: concrete uitwerking van de missie

Die visie is wat we overal op kunnen plakken en publiceren, maar ik
denk zelf dat de missie wel degelijk enkele volzinnen kan zijn omdat
het een essentiele verbinding vormt tussen de visie en de strategie.
Naar mijn idee moet de lezer kunnen begrijpen hoe we van de visie naar
de strategie komen, en de missie moet daarvoor voldoende uitgewerkt
zijn. Maar: als we de essentie in minder dan twintig woorden kunnen
vatten, is dat beter dan 80 woorden.

Aan de andere kant, gegeven de eindeloze verwarring die de woorden
'visie' en 'missie' kennelijk oproepen, zouden we het ook over een
heel andere boeg kunnen gooien.

Paul.
------------- volgend deel ------------
Een HTML-bijlage is gescrubt...
URL: <http://lists.wmnederland.nl/pipermail/strategie/attachments/20120326/1ad77e1a/attachment.html>


Meer informatie over de Strategie maillijst