[WMNL Documenten] Notulen bestuursvergadering 9 juni 2011

Documenten van Wikimedia Nederland documents op lists.wmnederland.nl
Do Aug 18 18:53:11 CEST 2011


Hierbij de notulen van de bestuursvergadering 9 juni 2011. Deze zijn ook
beschikbaar op http://nl.wikimedia.org/wiki/Notulen20110609.

* 1 Bestuursvergadering op 9 juni 2011, 19 uur, Utrecht
<http://nl.wikimedia.org/wiki/Notulen20110609#Bestuursvergadering_op_9_juni_
2011.2C_19_uur.2C_Utrecht>
> * 1.1 Opening <http://nl.wikimedia.org/wiki/Notulen20110609#Opening>
> * 1.2 Vaststellen agenda
> <http://nl.wikimedia.org/wiki/Notulen20110609#Vaststellen_agenda>
> * 1.3 Notulen vorige vergaderingen
> <http://nl.wikimedia.org/wiki/Notulen20110609#Notulen_vorige_vergaderingen>
> * 1.4 Ingekomen stukken
> <http://nl.wikimedia.org/wiki/Notulen20110609#Ingekomen_stukken>
> * 1.5 Bestuursrondje
> <http://nl.wikimedia.org/wiki/Notulen20110609#Bestuursrondje>
>> * 1.5.1 Siebrand <http://nl.wikimedia.org/wiki/Notulen20110609#Siebrand>
>> * 1.5.2 Maarten: KVAN Dagen
>> <http://nl.wikimedia.org/wiki/Notulen20110609#Maarten:_KVAN_Dagen>
>> * 1.5.3 Maarten: Vraag om ontlasting
>> <http://nl.wikimedia.org/wiki/Notulen20110609#Maarten:_Vraag_om_ontlasting>
>> * 1.5.4 Jane: WLM-BE
>> <http://nl.wikimedia.org/wiki/Notulen20110609#Jane:_WLM-BE>
> * 1.6 Bijeenkomsten
> <http://nl.wikimedia.org/wiki/Notulen20110609#Bijeenkomsten>
>> * 1.6.1 WPNL10 <http://nl.wikimedia.org/wiki/Notulen20110609#WPNL10>
>> * 1.6.2 WCN <http://nl.wikimedia.org/wiki/Notulen20110609#WCN>
>> * 1.6.3 Wikimania <http://nl.wikimedia.org/wiki/Notulen20110609#Wikimania>
> * 1.7 Activiteiten <http://nl.wikimedia.org/wiki/Notulen20110609#Activiteiten>
>> * 1.7.1 Financiering "kleine projecten"
>> <http://nl.wikimedia.org/wiki/Notulen20110609#Financiering_.22kleine_projecte
>> n.22> 
>>> * 1.7.1.1 Voorstel boekenfonds
>>> <http://nl.wikimedia.org/wiki/Notulen20110609#Voorstel_boekenfonds>
>> * 1.7.2 Three Coolest Projects
>> <http://nl.wikimedia.org/wiki/Notulen20110609#Three_Coolest_Projects>
>> * 1.7.3 Cosyne <http://nl.wikimedia.org/wiki/Notulen20110609#Cosyne>
> * 1.8 Cultureel Erfgoed
> <http://nl.wikimedia.org/wiki/Notulen20110609#Cultureel_Erfgoed>
>> * 1.8.1 WLM <http://nl.wikimedia.org/wiki/Notulen20110609#WLM>
>>> * 1.8.1.1 Els Arends
>>> <http://nl.wikimedia.org/wiki/Notulen20110609#Els_Arends>
>>> * 1.8.1.2 WikiDelft <http://nl.wikimedia.org/wiki/Notulen20110609#WikiDelft>
>> * 1.8.2 GLAMwiki / GLAMcamp
>> <http://nl.wikimedia.org/wiki/Notulen20110609#GLAMwiki_.2F_GLAMcamp>
>>> * 1.8.2.1 Verslag <http://nl.wikimedia.org/wiki/Notulen20110609#Verslag>
>>> * 1.8.2.2 GLAMcamp The Netherlands
>>> <http://nl.wikimedia.org/wiki/Notulen20110609#GLAMcamp_The_Netherlands>
>>> * 1.8.2.3 Mass Uploads and Metrics voorstel
>>> <http://nl.wikimedia.org/wiki/Notulen20110609#Mass_Uploads_and_Metrics_voors
>>> tel> 
>>> * 1.8.2.4 RCE <http://nl.wikimedia.org/wiki/Notulen20110609#RCE>
>> * 1.8.3 Tropenmuseum
>> <http://nl.wikimedia.org/wiki/Notulen20110609#Tropenmuseum>
>> * 1.8.4 NAi <http://nl.wikimedia.org/wiki/Notulen20110609#NAi>
>> * 1.8.5 24 uur van de Nijmeegse geschiedenis
>> <http://nl.wikimedia.org/wiki/Notulen20110609#24_uur_van_de_Nijmeegse_geschie
>> denis> 
> * 1.9 UPC <http://nl.wikimedia.org/wiki/Notulen20110609#UPC>
> * 1.10 PR <http://nl.wikimedia.org/wiki/Notulen20110609#PR>
>> * 1.10.1 PR spullen <http://nl.wikimedia.org/wiki/Notulen20110609#PR_spullen>
>> * 1.10.2 Nieuwe website
>> <http://nl.wikimedia.org/wiki/Notulen20110609#Nieuwe_website>
> * 1.11 Communicatie
> <http://nl.wikimedia.org/wiki/Notulen20110609#Communicatie>
>> * 1.11.1 Visitekaartjes
>> <http://nl.wikimedia.org/wiki/Notulen20110609#Visitekaartjes>
>> * 1.11.2 Chapter reports
>> <http://nl.wikimedia.org/wiki/Notulen20110609#Chapter_reports>
>> * 1.11.3 Jaarverslag
>> <http://nl.wikimedia.org/wiki/Notulen20110609#Jaarverslag>
>> * 1.11.4 Telefoon-doorschakeling
>> <http://nl.wikimedia.org/wiki/Notulen20110609#Telefoon-doorschakeling>
>> * 1.11.5 Bellen vrijwilligers
>> <http://nl.wikimedia.org/wiki/Notulen20110609#Bellen_vrijwilligers>
>> * 1.11.6 Bestuur <http://nl.wikimedia.org/wiki/Notulen20110609#Bestuur>
> * 1.12 Mail Marjon n.a.v. bezoek Wikimedia Deutschland
> <http://nl.wikimedia.org/wiki/Notulen20110609#Mail_Marjon_n.a.v._bezoek_Wikime
> dia_Deutschland> 
> * 1.13 Kantoor en professionalisering
> <http://nl.wikimedia.org/wiki/Notulen20110609#Kantoor_en_professionalisering>
>> * 1.13.1 Stand van zaken inhuren
>> <http://nl.wikimedia.org/wiki/Notulen20110609#Stand_van_zaken_inhuren>
>> * 1.13.2 Huisregels en bezoekbeleid
>> <http://nl.wikimedia.org/wiki/Notulen20110609#Huisregels_en_bezoekbeleid>
>> * 1.13.3 Verbeteren kantoor
>> <http://nl.wikimedia.org/wiki/Notulen20110609#Verbeteren_kantoor>
> * 1.14 Strategie <http://nl.wikimedia.org/wiki/Notulen20110609#Strategie>
> * 1.15 Rondvraag <http://nl.wikimedia.org/wiki/Notulen20110609#Rondvraag>
> * 1.16 Sluiting <http://nl.wikimedia.org/wiki/Notulen20110609#Sluiting>
Bestuursvergadering op 9 juni 2011, 19 uur, Utrecht
Afgemeld: Paul
Opening
Marco opent de vergadering om 20.00.
Vaststellen agenda
Notulen vorige vergaderingen
http://bestuur.wmnederland.nl/Bestuursvergadering_12-05-2011

Er was geen meerderheid van bestuur voor goedkeuring. Hierdoor doorgeschoven
naar volgende vergadering.
Ingekomen stukken
Noemenswaardige inkomende stukken worden elders behandeld.

Inkomende mails aan de bestuurslijst worden vanaf heden behandeld als
inkomende stukken. De secretaris is verantwoordelijk voor het verdelen van
de inkomende stukken. Deze functionaris wijst het inkomende stuk toe aan een
persoon en maakt een actiepunt.
Bestuursrondje
Siebrand
Ledenlijst in beheer genomen van de vorige secretaris. Lijst moet stevig
bijgewerkt worden. Staat nu in Google Docs en is ook voor de penningmeester
te bewerken. Er gaat op korte termijn een verzoek tot betalen contributie
uit en brieven worden niet verstuurd als dat te voorkomen is. Siebrand stelt
voor om per zo snel mogelijk een e-mailadres verplicht te stellen voor
lidmaatschap. Marco zoekt in de statuten uit of bijvoorbeeld opzeggen wegens
niet betalen contributie gedaan kan worden per e-mail, of dat hiervoor
statuten moeten worden aangepast.
Maarten: KVAN Dagen
Maarten B: Ik was naar aanleiding van een ingezonden voorstel onder de titel
"Wiki Loves Archives" uitgenodigd om een sessie van een uur te geven tijdens
de KVAN Dagen in Leeuwarden
(http://www.kvan.nl/activiteiten/kvan-dagen.php). Dit is de jaarlijkse
conferentie voor de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland.
Omdat ik slechts een voorstel voor 30 minuten had ingediend, heb ik besloten
om twee extra panelleden voor de sessie uit te nodigen. Na mijn inleidende
verhaal over wat Wikimedia Nederland is, wat de relatie met cultureel
erfgoed is en wat wij aan activiteiten ondernemen, heeft Maarten Zeinstra
van Kennisland heeft een verteld over de Effectmeting voor het Nationaal
Archief (en Open Beelden) en heeft Christian van der Ven van het Brabants
Historisch Informatie Centrum verteld over zijn project rond het aanmaken en
verrijken van lemma's op Wikipedia vanuit een instelling. Dit leverde een
mooie en genuanceerde sessie op. Ik raad anderen dan ook zeker aan om
degelijke gelegenheden te gebruiken om ook partnerorganisaties hun visie op
Wikimedia te laten geven. Er waren ongeveer 20 man in het publiek. Achteraf
zag ik op Twitter reacties als: "Sessie over Wikemedia van Maarten
Brinkerink enthousiasmerend. Moeten we iets mee. Christian en Luud
voorlopers. Meelopers gezocht." (@JantjeSt) Presentaties staan online op:
http://www.de-ree.nl/kvan/ --MaartenB
<http://nl.wikimedia.org/w/index.php?title=Gebruiker:MaartenB&action=edit&re
dlink=1>  9 jun 2011 09:36 (UTC)
Maarten: Vraag om ontlasting
Maarten vraag wegens persoonlijke omstandigheden om het overnemen van
actiepunten. Hier komt hier niet aan toe. Het gaat om actiepunten uit april:
* voorstel voor huisregels
* bezoekbeleid 
* herschrijft functieomschrijvingen op basis van feedback
* werving nieuwe medewerkers
Jane: WLM-BE
Jane heeft interessante partners in BelgiŽ geÔdentificeerd. Willen heel
graag samenwerken aan Wikipedia/Wikimedia. Jane pakt dit op met Ziko. "De
Belgen" willen ook graag aan WLM meedoen. Dat legt Jane bij Lodewijk en
MaartenD neer.
Bijeenkomsten
WPNL10
De aanmeldingen zijn nog heel weinig. Welke maatregelingen kunnen helpen?

Laatste informatie van Ciell: er zijn nu 37 aanmeldingen. Ciell verwacht dat
er nog mensen komen die zich niet hebben ingeschreven, en het lijkt alsof
het evenement gonst, omdat ze er ook over hoort in haar
niet-pseudoniembestaan.
1. Sitenoticetekst verbeteren. Uitnodigender.
2. Link in sitenotice direct naar formulier laten verwijzen.
3. Formulier wel nog aanpassen zodat er de juiste gegevens in staan.
20 inschrijvingen voor de fotohunt. Dat is al een grote groep vinden we.
WCN
Organisatie loopt goed.
Wikimania
* Austin gaat vanuit Movement Roles
* Ziko gaat vanuit Wikimedia Nederland
* Siebrand hoopt te gaan vanuit Wikimedia Foundation
* Marco gaat als hij kan.
* Marjon moet gevraagd worden of zij overweegt te gaan. Als zij wil, moeten
we aanbieden een bijdrage te leveren.
Activiteiten
Financiering "kleine projecten"
Kleine Projecten van Wikipedia in Nederland komt niet van de grond. "Het
potje van Ellywa" bestaat nu al een aantal jaren en het aantal aanvragen is
jammer genoeg dramatisch laag. We gaan voorbeelden in andere landen zoeken
van het gebruik van dit soort potjes en die communiceren. Ziko zoekt de
voorbeelden. Jane bekijkt of de we CentralNotice kunnen gebruiken. Siebrand
gaat Hay vragen of er een "Wordpress Formulierenplugin" is, zodat we
eenvoudig en snel formulieren op de site kunnen maken die in OTRS terecht
komen.
Voorstel boekenfonds
In DE en AT bestaat een "Literaturstipendium". Een actieve gebruiker kan een
duur boek van de vereniging in bruikleen krijgen voor zijn Wikipedia-werk.
Voordelen: Steunen van inhoud zonder het bewerken zelf te betalen, binding
van mensen aan de vereniging en een activiteit die goed in de PR is. Er moet
wel geregeld worden wie het precies doet en welke afspraken we ermee willen
verbinden. Volgens Paul past een "beperkte aanpak" nog in het budget van dit
jaar.
* Inhoudelijk nog ťťn punt: een deel van de gemeenschap is vrij goed in
scheve gezichten trekken. Als gebruiker X een boek aanvraagt en krijgt, loop
je kans dat gebruiker Y de achtergestelde collega gaat uithangen. Hoe zijn
de ervaringen op DE en AT? Paul
<http://nl.wikimedia.org/w/index.php?title=Gebruiker:Paul&action=edit&redlin
k=1>  9 jun 2011 09:23 (UTC)
De vergadering is van mening dat binnen de "kleine projecten" valt.
Three Coolest Projects
Naar aanleiding van de mail van Lodewijk. Welke projecten nomineren wij:
* Wiki Loves Monuments
* Maarten Dammers' Mass Uploads
* WikiPortret 
Ook de vragenlijst van Lodewijk ingevuld.
Cosyne
* Volgende week is een bijeenkomst in Luxemburg. Marco kan daar helaas niet
bij zijn. 
* Marco zorgt dat mensen bij elkaar komen zodat er voortgang geboekt kan
worden. 
* Marjon heeft een aantal vragen gesteld, Marco neemt daarover buiten de
vergadering contact op met Marjon.
> * wat is de werkomschrijving voor WMNL?
> * wat heeft WMNL beloofd aan het project bij te dragen?
> * wat doet WMNL daadwerkelijk?
> * wat zijn de voordelen voor WMNL?
Cultureel Erfgoed
WLM
Els Arends
Maarten D.: "Kort samengevat: Heemschut sponsort ons voor 1000,00 Euro zodat
we Els kunnen inhuren voor Wiki Loves Monuments. WMNL moet nog EUR 71,00
niet gedekte kosten bijdragen" Graag met verdragen akkoord gaan.
* Besluit: Contract Els is goedgekeurd. Ziko en Jane ondertekenen.
WikiDelft
Lodewijk en Maarten B zijn bij Erfgoed Delft en Omstreken en hebben daar met
o.a. Marjolein Beumer over hun eigen lokale Wiki (WikiDelft.nl) gesproken en
de mogelijkheid om in het kader van WLM een gezamelijk lokaal evenement te
organiseren. Er zijn verschillende scenario's besproken, waar Erfgoed Delft
zich nu op gaat beraden.--MaartenB
<http://nl.wikimedia.org/w/index.php?title=Gebruiker:MaartenB&action=edit&re
dlink=1>  9 jun 2011 09:36 (UTC)

Jane wil wel naar Delft voor outreach. MaartenB zegt dat
kennismakingsgesprek is geweest en dat we wachten op hun voorstel/vragen.
* Besluit: Maarten volgt pro-actief op mid volgende week. Jane kan het
daarna oppakken. 
GLAMwiki / GLAMcamp
Verslag
Hierbij een verslag van het GLAMcamp NYC. Een driedaagse bijeenkomst
georganiseerd door o.a. Liam Wyatt (GLAM fellow van de WMF). Het doel van
deze bijeenkomst was Wikimedianen die actief met GLAMs samen te brengen en
aan voor het Glamwiki.org Outreach project relevante zaken te laten werken
(in een unconference model, dus deelnemers bepalen zelf de onderwerpen waar
ze mee aan de slag willen). Daarnaast waren er ook vertegenwoordigers van
gelijkgestemde organisaties (zoals Creative Commons) en de GLAM sector zelf.
Gemiddeld genomen waren er elke dag zoĻn 30 personen aanwezig vanuit een
tiental landen.

Lees meer op: https://secure.wikimedia.org/wikipedia/meta/wiki/GLAMcamp_NYC
en 
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/Wikipedia:Wikipedia_Signpost/
2011-05-23/News_and_notes

Algemene verslagen:

http://etherpad.wikimedia.org/GLAMcampNYC (vrijdag)
http://etherpad.wikimedia.org/GLAMcampNYCsat
http://etherpad.wikimedia.org/GLAMcampNYCsun

Specifieke onderwerpen:

http://etherpad.wikimedia.org/GLAMcampNYC-ambassadors
http://etherpad.wikimedia.org/GLAMcampNYC-ut
http://etherpad.wikimedia.org/GLAMcampNYC-POE
http://etherpad.wikimedia.org/GLAMcampNYC-metrics-proposal

Ik concreet bijgedragen aan het verbeteren van www.glamwiki.org
(http://etherpad.wikimedia.org/GLAMcampNYC-POE), meegedacht over een online
marketingcampagne voor www.glamwiki.org, waarbij instellingen zelf een
GLAM-Wiki banner kunnen samenstellen om hun relatie met Wikimedia te
communiceren (vergelijkbaar met bijvoorbeeld
http://www.w3.org/html/logo/)samen <http://www.w3.org/html/logo/%29samen>
met o.a. MaartenD en Fae (WM-UK) gewerkt aan een project brief om een
initiatief vanuit de Chapters zelf te starten om de statistieken om de
effectiviteit van GLAM samenwerkingen te kunnen gaan meten en hierover te
rapporteren aan de desbetreffende instellingen
(http://etherpad.wikimedia.org/GLAMcampNYC-metrics-proposal) en aan het
einde van de conferentie met MaartenD gesproken over de mogelijkheid om
vanuit Wikimedia Nederland het volgende GLAMcamp te organiseren, eind
november/begin december in Utrecht.

Mijn activiteiten tijdens het GLAMcamp NYC hebben qua opvolging ervoor
gezorgd dat ik mij gecommitteerd heb om voor de GLAM-Wiki banner de teksten
te schrijven, om als reviewer op te treden voor het projectplan dat naar
aanleiding van onze project brief voor de GLAM statistieken opgesteld gaat
worden en tot slot om vanuit Wikimedia Nederland te verkennen wat de
mogelijkheden zijn om het volgende GLAMcamp te organiseren. MaartenD was
hier een groot voorstander van, met name omdat het hem goed leek om in
Nederland een evenement te organiseren voor de internationale gemeenschap.
Opzet zou zijn dat we vanuit Wikimedia Nederland de faciliteiten organiseren
(accommodatie, locatie en het avondprogramma), Liam Wyatt zou
verantwoordelijk zijn voor het inhoudelijke programma, initiŽle
uitnodigingen en moderatie.

Ik ligt een aantal onderwerpen nog even uit, omdat ik hier de mening van het
bestuur nodig heb:
GLAMcamp The Netherlands
MaartenD en ik hadden al bedacht dat het wellicht in Utrecht zou kunnen
(laatste weekend van november of eerste weekend van december). Als
accommodatie hebben we dan bijvoorbeeld het Bastion Hotel, wellicht dat we
met Meeting Plaza iets qua een gesponsorde locatie kunnen regelen
(alternatieve opties zouden de Universiteit Utrecht, Medialab SETUP of het
Stadsarchief kunnen zijn) en het avondprogramma kan ik dan als Utrechtenaar
samenstellen.

Voor jullie idee: Liam Wyatt zou ook een grote voorstander zijn van een
GLAMcamp in Europa in die periode en kan zich goed vinden in de door ons
bedachte rolverdeling. De kosten van dit GLAMcamp waren minder dan 10k USD
(via een grant van de WMF, zie:
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/meta/wiki/Grants:WM_NYC/GLAMcamp),
waarbij de reiskosten grotendeels door Chapters zelf zijn gedragen. We
hebben ≠ natuurlijk! ≠ geen enkele toezegging gedaan en het leek ons sowieso
goed om eerst even af te wachten wat de daadwerkelijke opvolging van het
GLAMcamp is, om te bepalen of het herhalen van deze bijeenkomst de moeite
waard is.

Hierover ben ik nog en mailwisseling en misschien nog Skype vergadering met
Liam Wiatt.

We moeten zorgen voor:
* Accomodatie 
* Locatie 
* Avondprogramma 
MaartenD, Hay en MaartenB kunnen de organisatie op zich nemen.

--MaartenB 
<http://nl.wikimedia.org/w/index.php?title=Gebruiker:MaartenB&action=edit&re
dlink=1>  9 jun 2011 11:38 (UTC)
* Goed idee: ja. 
* Geld ervoor over: ja.
* Hebben we geld: checken bij Paul. Stelpost 10.000,00.
In discussie komt het weekend van 5 november naar voren. Dan is de WCN, en
kunnen we op zaterdag bij Meeting Plaza bijeenkomen.
* Besluit: Als de stelpost beschikbaar is (Paul) en Liam kan (MaartenB), en
het bij WCN in kan (Ad), dan doen we het. MaartenB is verantwoordelijk
vanuit bestuur. 
Mass Uploads and Metrics voorstel
Dit gaat niet over mass uploads, maar meer over de GLAM partijen die na een
"mass upload" meer willen weten over hun vrijgegeven materiaal. Dit punt
gaat dus over de wens vanuit de GLAM community om meer informatie
(lees:metrics) te kunnen trekken vanuit Wikipedia en Wikimedia Commons over
het materiaal die zij ter beschikking stellen (of hebben gesteld). Een goed
voorbeeld is de British museum, die bijvoorbeeld heeft bijgedragen aan het
artikel over de Rosetta Stone. Zij willen graag weten bijvoorbeeld hoeveel
hits het artikel ontvangt, en of het artikel is vertaald in andere Wiki
projecten (met bijbehorende hits). Als een afbeelding is vrijgegeven, dan
willen zij weten of het wordt gebruikt en zo ja, door welke wiki projecten
(met bijbehorende hits). Het probleem is nu dat dergelijke info nu veel
handwerk bevat, en een GLAM zou graag een soort metrics overzicht willen.
Voor wat betreft afbeeldingen, de hits op miniatuur plaatjes die gebruikt
worden in artikelen zijn nu niet te achterhalen. Alleen als een gebruiker
daadwerkelijk op een plaatje klikt, wordt een hit op het plaatje
geregistreerd (maar dan op Commons, en niet op Wikipedia, terwijl de hits op
het artikel worden natuurlijk geregistreerd in Wikipedia).

Daarnaast gaat dit ook over tools die handelingen rondom GLAM samenwerkingen
makkelijker mogelijk maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan tools voor massale
uploads en verwerking van metadata.

Liam Wyatt (GLAM fellow WMF) kwam daarom met de vraag of WMNL een dergelijke
onderneming niet zou kunnen coordineren en (co)financieren. Vanwege de
voortrekkersrol rond GLAM samenwerkingen en de technische kennis die er in
NL aanwezig is (bijvoorbeeld: MaartenD).
* Besluit: Hier moet verder over gesproken worden. We vinden het de moeite
van het uitzoeken waard, maar zien wel een aantal problemen. MaartenB gaat
met Liam Skypen, er daarna met MaartenD over spreken en dan informeert en
discussieert hij met Jane.
RCE
De RCE heeft inmiddels officieel aangekondigd dat de collectie op hun
beeldbank aangepast is. Uit de mail van Joop Vanderheiden: "Na enig overleg
met Paul Keller zijn we tot de volgende gekomen voor wat betreft onze
Creative Commonslicentie. Deze hebben we zojuist op de website geplaatst. De
digitale foto's met het maximum formaat van 800x800 pixels zijn vrij te
downloaden en mogen onder de voorwaarden van de Creative Commons
Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0-licentie gebruikt worden. Dit houdt in dat
iedereen de fotoĻs mag kopiŽren, verspreiden en delen. Onder de volgende
voorwaarden; Met bronvermelding (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) en
elke afgeleid werk moet onder dezelfde licentie aangeboden worden. De
overige (analoge en digitale) formaten van de fotoĻs op de beeldbank mogen
onder de voorwaarden van de Creative Commons
Naamsvermelding-Niet-Commercieel 3.0-licentie gebruikt worden. Dit houdt in
dat iedereen de fotoĻs voor voor niet-commerciŽle doeleinden en mťt
bronvermelding (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) mag kopiŽren en
verspreiden (inclusief overnemen in andere, niet-commerciŽle publicaties).
Bij het bestellen van formaten die niet vrij te downloaden zijn worden
kosten in rekening gebracht. Het gaat hier om kosten voor de levering van de
bestanden en niet om kosten voor het gebruik van de werken. Zie:
http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rcc"
* De workshop voor kennisdeling tussen medewerkers van de RCE en
vrijwilligers van Wikimedia zal plaatsvinden op vrijdagmiddag 17 juni.
Hierbij zijn 4-5 Wikimedianen aanwezig.
* De RCE heeft ook een database met archeologische objecten (1500) zie ze
eventueel willen vrijgeven
(http://www.cultureelerfgoed.nl/archeologie/archeologie/archeologisch-monume
ntenbestand/digitale-bestanden-archeologische-kaarten), vraag is of wij hier
iets mee kunnen? 
--MaartenB 
<http://nl.wikimedia.org/w/index.php?title=Gebruiker:MaartenB&action=edit&re
dlink=1>  9 jun 2011 11:20 (UTC)
* Besluit: MaartenB polst reacties op mailinglijst Cultureel Erfgoed.
* Vraag: Kan er ook een vrije licentie komen voor te begeleidende tekst?
Wordt tijdens de bijeenkomst onder de aandacht gebracht.
Tropenmuseum
De bal lag al een tijdje bij het Tropenmuseum zelf om aan te geven of en hoe
ze verder invulling willen geven aan de samenwerking. Gisteren kreeg ik een
mailtje van Frank Meijer: "Zullen we daarom een keer apart afspreken? Ik wil
je namelijk graag een projectidee voorleggen. Het gaat over een project rond
wetenschappelijke expedities (naar de binnenlanden van Nieuw Guinea
bijvoorbeeld), de spannende verhalen daar achter en de collecties die er uit
voort zijn gekomen.

Deze collecties liggen veel bij musea en universiteiten, en passen qua
onderwerp volgens ons erg goed binnen de encyclopedische opzet van
Wikipedia. Het lijkt ons leuk om te kijken of we daar gezamenlijk iets
interessants omheen kunnen maken."--MaartenB
<http://nl.wikimedia.org/w/index.php?title=Gebruiker:MaartenB&action=edit&re
dlink=1>  9 jun 2011 10:53 (UTC)
* MaartenB gaat gaat bij ze langs. Voor ons is nog niet duidelijk wat ze
willen, en wij zijn afhankelijk van of er wel of geen vrijwilligers zijn om
aan het project te werken.
NAi
Maarten heeft van Petra van Ree een update ontvangen, waarin ze verteld dat
ze voor haar eigen afdeling een voorstel heeft geschreven voor het doneren
van collectiestukken aan Wikimedia Commons. Ze vraagt hierin om input, die
MaartenB haar nog levert.
24 uur van de Nijmeegse geschiedenis
De aktiviteit "24 uur van de Nijmeegse geschiedenis" is een cultuur event
voor de Nijmeegse instellingen Huis van de Nijmeegse Geschiedenis, Regionaal
Archief Nijmegen, Centrale bibliotheek De MariŽnburg en Museum Het Valkhof.
de vraag is of er Wikipedianen kunnen deelnemen (eventueel met een
schrijf-a-thon die meedoet met de schrijfwedstrijd in de maand oktober).
* Besluit: Jane zoekt mensen die invulling aan deze activiteit. De
vereniging heeft geen probleem met een financiele bijdrage.
UPC
Hay: "standpunt t.o.v. de voorgestelde samenwerking met UPC Broadband".
* Besluit: Siebrand geeft Hay antwoord.
PR
PR spullen
Banners, brochures, enz om te gebruiken bij congressen, feesten, en andere
evenementen
Nieuwe website
Hoe maken we de website bekend, hoe maken we goed gebruik ervan? Wie gaat
het voeren?
Communicatie
Visitekaartjes
Siebrand bestelt ze 10 juni 2011. Verwachte leverdatum: 17 juni 2011.
Chapter reports
Naar aanleiding van mail Maarten D: Gaat dit goed? Wie is verantwoordelijk?
--MaartenB 
<http://nl.wikimedia.org/w/index.php?title=Gebruiker:MaartenB&action=edit&re
dlink=1>  9 jun 2011 12:01 (UTC)
* Besluit: Austin is verantwoordelijk vanaf nu, incl. voor de achterstallige
rapporten. 
Jaarverslag
GEEN VOORTGANG!
Telefoon-doorschakeling
Marjon had het voorstel om het telefoonnummer naar een "designated" persoon
door te schakelen. Dus wanneer zij op kantoor is, neemt zij het op, en
anders een vrijwilliger die die dag "dienst" heeft wat betreft het ontvangen
van belletjes.
* Pakt Siebrand op samen met Marjon.
Bellen vrijwilligers
Ciell vraagt: Kan er een algemene Skypeaccount komen, waar de Vereniging het
credit op bij kan storten en bepaalde actieve vrijwilligers toegang toe
kunnen krijgen [...]. Daarnaast is het misschien een idee om voor de
activiteiten zelf een aparte SIM-kaart aan te schaffen, zeg maar een
"activiteiten-mobiel", die op dat soort dagen gebruikt kan worden. Niet eens
zozeer voor uitgaande gesprekken, maar juist ook voor mensen die onderweg
zijn en bijvoorbeeld de locatie niet vinden kunnen. Een dergelijke optie zou
van pas kunnen komen op de conferentie, de verjaardag, maar ook tijdens
bijvoorbeeld fotojachten en andere activiteiten."

Paul: In principe voor, maar e.e.a. moet wel ook praktisch worden geregeld.
Gaat het te ver als ik als penningmeester in ieder geval de lijsten met
nummers wil kunnen inzien voor steekproefsgewijze controle? Of willen we dit
gewoon onder kantoorkosten scharen zonder verder gedoe? Ik geef onmiddellijk
toe dat ik de telefoon op mijn werk een paar keer per jaar voor
privťgesprekken gebruik, dus ik zal hier niet de telefoonpolitie gaan
uithangen, ik wil alleen wel voorkomen dat zoiets uit de hand zou lopen. Ik
heb geen idee wat een gebruikelijk 'controleniveau' is, en zou ook niet
willen dat vrijwilligers het idee hebben dat ze constant gecontroleerd
worden.
* Besluit: Siebrand zal een Skype-account aanmaken met EUR 10,00 tegoed en
dit account aan Ciell ter beschikking stellen. Siebrand bekijkt welke
mogelijkheden er zijn om tegemoet te komen aan de behoeften van Paul.
* Besluit: Siebrand koopt een pre-paid telefoonkaart met EUR 20,00 tot EUR
30,00 tegoed dat een jaar geldig is, die we kunnen gebruiken als
telefoonnummer tijdens evenementen.
Bestuur
Pakken we goed op wat vrijwilligers naar de bestuurslijst sturen? Blijven
dingen liggen? Hoe kunnen we de communicatie en het afwerken van vragen
beter doen?

Procedure rondom besluitvorming (declaraties goedkeuren, contracten
ondertekenen, wie gaat op welke buitenlandse reisjes, enz)
Mail Marjon n.a.v. bezoek Wikimedia Deutschland
Kantoor en professionalisering
Stand van zaken inhuren
Ligt bij Siebrand en Marjon.
Huisregels en bezoekbeleid
Ligt bij Siebrand en Marjon.
Verbeteren kantoor
* Besluit: WMNL gaat Google Apps for Enterprise gebruiken. Siebrand regelt
dit en koopt dat waarschijnlijk in bij 12wiki.nl van Tom Maaswinkel. Kosten
zijn ongeveer EUR 35,00 per gebruiker per jaar.
* Siebrand pakt dit verder op met Marjon.
Strategie
Hoe gaan we verder met het strategie-proces? Ons oorspronkelijk doel was het
om dit in juni af te ronden. Datum aanpassen, of kort en krachtig einde?
* Siebrand regelt een Skype-afspraak
Rondvraag
Ziko informeert hoe verder te gaan met de roll-ups voor evenementen. Dit
moet binnen het budget vallen, dus er dient bij Paul geÔnformeerd te worden
of dit binnen de begroting kan. Dit doet Ziko bij Paul.
Sluiting
De vergadering wordt gesloten om 22:37.


------------- volgend deel ------------
Een HTML-bijlage is gescrubt...
URL: <http://lists.wmnederland.nl/pipermail/documents/attachments/20110818/6037491c/attachment.html>


Meer informatie over de Documents maillijst