[WMNL Strategie] Missie statement

Hay Kranen hay op bykr.org
Wo Mrt 28 00:16:45 CEST 2012


Misschien moeten we wel gewoon gebruik maken van die bekendheid?

"Wikimedia Nederland is de organisatie achter Wikipedia, de vrije encyclopedie die iedereen kan bewerken. We maken ons sterk voor vrije kennis, voor en door iedereen."

Groet,
-- Hay

On Mar 28, 2012, at 12:06 AM, Erik Zachte wrote:

> Persoonlijk krijg ik bij het horen van de Wikimedia visie 'elke persoon
> vrije toegang tot de som van alle menselijke kennis' altijd een wat jeuk aan
> mijn neus (erg gezwollen, Spielbergiaans zoet, bijna even leeg als 'geluk
> voor alle mensen en dieren') en in de praktijk komt Afrika vooral aan bod
> tijdens de fundraiser appeals. Maar het is zoals het is. 
> 
> Ik zou voor dagelijks gebruik in de media liefst een slagzin hebben die iets
> meer bij de Hollandse nuchterheid past. En iets meer aangeeft hoe we dat
> ideaal nastreven. Bijna iedere Nederlander kent Wikipedia, weet wat het is,
> maar niet hoe het tot stand komt. En dat zou ik zo graag hoog in onze
> prioriteiten lijst zien: laten we die boodschap net zo bekend maken als de
> naam Wikipedia. Daar kan een motto/credo/slagzin/visie/missie statement hoe
> je ook noemt een flinke steen aan bijdragen als die 'lekker bekt' en de bare
> essentials communiceert. Elk langere formulering is wat mij betreft
> secundair, heel nuttig in onze onderlinge discussie, maar niet de magische
> formule die ons ledental gaat verdubbelen, liefst per jaar ;-)
> 
> Erik
> 
> 
> -----Original Message-----
> From: strategie-bounces op lists.wmnederland.nl
> [mailto:strategie-bounces op lists.wmnederland.nl] On Behalf Of Ziko van Dijk
> Sent: Tuesday, March 27, 2012 10:39 PM
> To: Overleg over strategie Wikimedia Nederland
> Subject: Re: [WMNL Strategie] Missie statement
> 
> Precies Hay. Dat hebben we ook als zin (visie) gekozen, omdat het onze link
> met de wereldwijde beweging is. (de som van alle menselijke kennis). En de
> missie zou dan een langere elaboratie daarvan moeten zijn. Graag zonder
> uitdrukkingen die voor niet-Wikimedianen een onoverkoombaar struikelblok
> vormen.
> 
> Groeten
> Ziko
> 
> 
> 2012/3/27 Hay Kranen <hay op bykr.org>:
>> Misschien dat ik wat heb gemist op de ALV, maar wat is er mis met:
>> 
>> "Stel je een wereld voor waarin elke persoon vrije toegang heeft tot alle
> kennis. Dat is waar wij aan werken"
>> 
>> Dat is duidelijk, kort, krachtig en spannend. Het is zowel missie als
> visie: het zegt wat we doen (missie), maar ook wat we willen (visie). M.i.
> is het belangrijker dat een slogan je verbeelding prikkelt dan dat het
> precies zegt wat je doet. De bovenstaande slogan lijkt veel op bijvoorbeeld
> Microsoft's oude visie:
>> 
>> "A computer on every desktop and in every home. "
>> 
>> Wat dat betreft is bijvoorbeeld
>> 
>> "Wikimedia Nederland brengt vrijwilligers bij elkaar om kennis te vergaren
> en vrij te delen."
>> 
>> nogal algemeen en blijft niet hangen. In die zin vond ik Oscar's
>> 
>> "Wikimedia Nederland maakt zich sterk voor de ontwikkeling en verspreiding
> van vrije kennis, voor iedereen."
>> 
>> Sterker. Misschien iets scherper en om aan te geven dat we alles met
> vrijwilligers doen:
>> 
>> "Wikimedia Nederland maakt zich sterk voor de ontwikkeling en verspreiding
> van vrije kennis, voor en door iedereen."
>> 
>> Of:
>> 
>> "Wikimedia Nederland maakt zich sterk voor de ontwikkeling en verspreiding
> van vrije kennis voor de hele wereld. Daar mag iedereen aan bijdragen."
>> 
>> Groet,
>> -- Hay
>> 
>> On Mar 27, 2012, at 9:33 PM, Jane Darnell wrote:
>> 
>>> Mijn poging:
>>> "Wikilinking mensen die meedoen aan wikipedia"
>>> Jane
>>> 
>>> On 27 mrt. 2012, at 19:37, "Erik Zachte" <erikzachte op infodisiac.com>
> wrote:
>>> 
>>>> Ziehier nog wat variaties, maar geen enkele formulering zal precies de
> lading dekken, of voor iedereen meteen glashelder zijn. Dat kan niet met een
> korte formulering. Daar heb je bijzinnen voor nodig.
>>>> Ik denk inderdaad dat niet iedereen meteen begrijpt wat een open
> licentie is, wel wat een licentie is. Het is wel een kernbegrip voor ons.
>>>> 
>>>> "onder een open licentie" =>
>>>> 
>>>> "onder een vrije licentie " (meeste mensen wel ongeveer wat een 
>>>> licentie is) "vrij van rechten" (eigenlijk "tamelijk vrij van 
>>>> rechten") "vrij herbruikbaar"
>>>> 
>>>> geen enkele definitie is geheel sluitend, juristen worden verzocht 
>>>> een andere kant op te kijken, maar dat geldt voor elke missie 
>>>> statement waar geen expliciet voorbehoud in staat ;-)
>>>> 
>>>> ----
>>>> 
>>>> "door vrijwilligers" =>
>>>> 
>>>> "met en door vrijwilligers"
>>>> "zonder winstoogmerk" (vind ik wat te zwak)
>>>> 
>>>> de enige echt sluitend clausule is "door wie dan ook", maar grosso 
>>>> modo is WMNL net als Wikimedia een organisatie van vrijwilligers
>>>> 
>>>> Erik
>>>> 
>>>> From: strategie-bounces op lists.wmnederland.nl 
>>>> [mailto:strategie-bounces op lists.wmnederland.nl] On Behalf Of 
>>>> Lodewijk
>>>> Sent: Tuesday, March 27, 2012 6:56 PM
>>>> To: Overleg over strategie Wikimedia Nederland
>>>> Subject: Re: [WMNL Strategie] Missie statement
>>>> 
>>>> En strikt genomen zou Publiek Domein materiaal er niet eens onder 
>>>> vallen ;-)
>>>> 
>>>> No dia 27 de MarÁo de 2012 18:55, Ziko van Dijk
> <zvandijk op googlemail.com> escreveu:
>>>> Hallo mensen, bedankt voor de input. Even kort: "open licentie" is 
>>>> niets wat 98 procent van de bevolking snapt, ook geen 50 procent.
>>>> Groeten
>>>> Ziko
>>>> 
>>>> 2012/3/27 Jan-Bart de Vreede <J.deVreede op kennisnet.nl>:
>>>>> Hoi,
>>>>> 
>>>>> 
>>>>> On 27 mrt. 2012, at 00:44, Ronald Beelaard wrote:
>>>>> 
>>>>> Of je iets nu missie of visie noemt, lijkt me niet zo interessant. Wel
> van belang is dat er een set statements is die coherentie met elkaar hebben
> en uiteindelijk tot iets leiden waar je de korte termijn doelen en
> activiteiten van een club als WMNL aan kunt toetsen.
>>>>> 
>>>>> Schaamteloos gestolen: In ťťn zin is het verschil: een
> missie<http://www.carrieretijger.nl/functioneren/management/leidinggeven/doe
> len-stellen/missie> is waarvoor we staan, een visie is waarvoor we gaan. De
> missie heeft te maken met waarden en identiteit. Wie zijn we, wat zijn onze
> waarden, hoe willen we met onze klanten en medewerkers omgaan? Een visie
> geeft aan: hoe gaan wij de wereld van morgen
> beÔnvloeden<http://www.carrieretijger.nl/functioneren/samenwerken/sociale-va
> ardigheden/beinvloeden> zodat wij succes hebben?
>>>>> 
>>>>> 
>>>>> Die coherente set statements krijgt daarmee een zekere hiŽrarchie en
> naarmate het statement hoger in de hiŽrarchie zit mag die vager en
> ogenschijnlijk meer onhaalbaar zijn. Toegepast op de Wikimedia beweging:
>>>>> 
>>>>>  *   Globaal niveau: "Imagine a world ..." - vaag, onhaalbaar, 
>>>>> maar kapstok voor uitwerking
>>>>>  *   Chapterniveau missie: zie Erik's formulering. Past in globale
> statement, maar nog steeds heb je dan niet duidelijk welk doel je nastreeft.
>>>>>  *   Het strategieverhaal zou dan die doelen nader moeten 
>>>>> definiŽren. Dat ontbreekt m.i. nog, want het gaat meer over het 
>>>>> volgende niveau
>>>>>  *   Dat vierde niveau specificeert dan wat er moet gebeuren, zowel
> extern als intern, om de doelen te bereiken. Een voorbeeld van extern zou
> kunnen zijn: kennis van GLAM instituten op een of andere manier integreren
> in WM projecten (dat is al concreter dan samenwerking met GLAM). Een
> voorbeeld van intern is dan: opbouwen van een organisatie die dat kan
> faciliteren.
>>>>> 
>>>>> Het probleem zit m.i. in het feit dat het derde punt wordt
> overgeslagen. Dan krijgt de strategiediscussie een erg opportunistisch
> karakter. Zo in de geest van: als we een directeur hebben dan zien we wel
> met welke ideeŽn hij/zij komt.
>>>>> 
>>>>> Je kan hem ook "glas is half-vol" beredeneren: "als we een directeur
> hebben dan kan die het strategie proces begeleiden zodat we met zijn allen
> een strategie kunnen vormen. Vaak is een dergelijk iemand wel nodig om dit
> te bewerkstelligen. Het komt bijna natuurlijk bij de rol: "Ik kan niet
> functioneren zonder een strategie, dat is ook waar jullie mij op beoordelen.
> dus laten we die eerst maar eens vaststellen".
>>>>> 
>>>>> Voorstel van de Missie van Erik: Wikimedia Nederland streeft naar
> kennisdeling door vrijwiligers onder een open licentie, in Nederland en
> daarbuiten.
>>>>> 
>>>>> Is volgens mij een hele goede, kort compact met belangrijke aspecten.
> Ik mis alleen jullie GLAM doelstellingen, daar streef je naar Kennisdeling
> onder "niet vrijwilligers", maar ik weet even niet hoe je dat makkelijk kan
> oplossen.
>>>>> 
>>>>> Maar ja, ik sta per ongeluk nog op deze lijst, maar dit was mijn 
>>>>> 2c
>>>>> 
>>>>> Jan-Bart de Vreede
>>>>> Vice Chair Board of Trustees
>>>>> Wikimedia Foundation
>>>>> 
>>>>> 
>>>>> _______________________________________________
>>>>> Strategie mailing list
>>>>> Strategie op lists.wmnederland.nl
>>>>> http://lists.wmnederland.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/strategie
>>>> 
>>>> 
>>>> 
>>>> --
>>>> Ziko van Dijk
>>>> The Netherlands
>>>> http://zikoblog.wordpress.com/
>>>> _______________________________________________
>>>> Strategie mailing list
>>>> Strategie op lists.wmnederland.nl
>>>> http://lists.wmnederland.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/strategie
>>>> 
>>>> _______________________________________________
>>>> Strategie mailing list
>>>> Strategie op lists.wmnederland.nl
>>>> http://lists.wmnederland.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/strategie
>>> _______________________________________________
>>> Strategie mailing list
>>> Strategie op lists.wmnederland.nl
>>> http://lists.wmnederland.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/strategie
>> 
>> _______________________________________________
>> Strategie mailing list
>> Strategie op lists.wmnederland.nl
>> http://lists.wmnederland.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/strategie
> 
> 
> 
> --
> Ziko van Dijk
> The Netherlands
> http://zikoblog.wordpress.com/
> _______________________________________________
> Strategie mailing list
> Strategie op lists.wmnederland.nl
> http://lists.wmnederland.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/strategie
> 
> 
> _______________________________________________
> Strategie mailing list
> Strategie op lists.wmnederland.nl
> http://lists.wmnederland.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/strategieMeer informatie over de Strategie maillijst