[WMNL Strategie] Missie statement

Ziko van Dijk zvandijk op googlemail.com
Wo Mrt 28 00:29:59 CEST 2012


Ik zeg heel spontaan: perfect.
Ziko

2012/3/28 Hay Kranen <hay op bykr.org>:
> Misschien moeten we wel gewoon gebruik maken van die bekendheid?
>
> "Wikimedia Nederland is de organisatie achter Wikipedia, de vrije encyclopedie die iedereen kan bewerken. We maken ons sterk voor vrije kennis, voor en door iedereen."
>
> Groet,
> -- Hay
>
> On Mar 28, 2012, at 12:06 AM, Erik Zachte wrote:
>
>> Persoonlijk krijg ik bij het horen van de Wikimedia visie 'elke persoon
>> vrije toegang tot de som van alle menselijke kennis' altijd een wat jeuk aan
>> mijn neus (erg gezwollen, Spielbergiaans zoet, bijna even leeg als 'geluk
>> voor alle mensen en dieren') en in de praktijk komt Afrika vooral aan bod
>> tijdens de fundraiser appeals. Maar het is zoals het is.
>>
>> Ik zou voor dagelijks gebruik in de media liefst een slagzin hebben die iets
>> meer bij de Hollandse nuchterheid past. En iets meer aangeeft hoe we dat
>> ideaal nastreven. Bijna iedere Nederlander kent Wikipedia, weet wat het is,
>> maar niet hoe het tot stand komt. En dat zou ik zo graag hoog in onze
>> prioriteiten lijst zien: laten we die boodschap net zo bekend maken als de
>> naam Wikipedia. Daar kan een motto/credo/slagzin/visie/missie statement hoe
>> je ook noemt een flinke steen aan bijdragen als die 'lekker bekt' en de bare
>> essentials communiceert. Elk langere formulering is wat mij betreft
>> secundair, heel nuttig in onze onderlinge discussie, maar niet de magische
>> formule die ons ledental gaat verdubbelen, liefst per jaar ;-)
>>
>> Erik
>>
>>
>> -----Original Message-----
>> From: strategie-bounces op lists.wmnederland.nl
>> [mailto:strategie-bounces op lists.wmnederland.nl] On Behalf Of Ziko van Dijk
>> Sent: Tuesday, March 27, 2012 10:39 PM
>> To: Overleg over strategie Wikimedia Nederland
>> Subject: Re: [WMNL Strategie] Missie statement
>>
>> Precies Hay. Dat hebben we ook als zin (visie) gekozen, omdat het onze link
>> met de wereldwijde beweging is. (de som van alle menselijke kennis). En de
>> missie zou dan een langere elaboratie daarvan moeten zijn. Graag zonder
>> uitdrukkingen die voor niet-Wikimedianen een onoverkoombaar struikelblok
>> vormen.
>>
>> Groeten
>> Ziko
>>
>>
>> 2012/3/27 Hay Kranen <hay op bykr.org>:
>>> Misschien dat ik wat heb gemist op de ALV, maar wat is er mis met:
>>>
>>> "Stel je een wereld voor waarin elke persoon vrije toegang heeft tot alle
>> kennis. Dat is waar wij aan werken"
>>>
>>> Dat is duidelijk, kort, krachtig en spannend. Het is zowel missie als
>> visie: het zegt wat we doen (missie), maar ook wat we willen (visie). M.i.
>> is het belangrijker dat een slogan je verbeelding prikkelt dan dat het
>> precies zegt wat je doet. De bovenstaande slogan lijkt veel op bijvoorbeeld
>> Microsoft's oude visie:
>>>
>>> "A computer on every desktop and in every home. "
>>>
>>> Wat dat betreft is bijvoorbeeld
>>>
>>> "Wikimedia Nederland brengt vrijwilligers bij elkaar om kennis te vergaren
>> en vrij te delen."
>>>
>>> nogal algemeen en blijft niet hangen. In die zin vond ik Oscar's
>>>
>>> "Wikimedia Nederland maakt zich sterk voor de ontwikkeling en verspreiding
>> van vrije kennis, voor iedereen."
>>>
>>> Sterker. Misschien iets scherper en om aan te geven dat we alles met
>> vrijwilligers doen:
>>>
>>> "Wikimedia Nederland maakt zich sterk voor de ontwikkeling en verspreiding
>> van vrije kennis, voor en door iedereen."
>>>
>>> Of:
>>>
>>> "Wikimedia Nederland maakt zich sterk voor de ontwikkeling en verspreiding
>> van vrije kennis voor de hele wereld. Daar mag iedereen aan bijdragen."
>>>
>>> Groet,
>>> -- Hay
>>>
>>> On Mar 27, 2012, at 9:33 PM, Jane Darnell wrote:
>>>
>>>> Mijn poging:
>>>> "Wikilinking mensen die meedoen aan wikipedia"
>>>> Jane
>>>>
>>>> On 27 mrt. 2012, at 19:37, "Erik Zachte" <erikzachte op infodisiac.com>
>> wrote:
>>>>
>>>>> Ziehier nog wat variaties, maar geen enkele formulering zal precies de
>> lading dekken, of voor iedereen meteen glashelder zijn. Dat kan niet met een
>> korte formulering. Daar heb je bijzinnen voor nodig.
>>>>> Ik denk inderdaad dat niet iedereen meteen begrijpt wat een open
>> licentie is, wel wat een licentie is. Het is wel een kernbegrip voor ons.
>>>>>
>>>>> "onder een open licentie" =>
>>>>>
>>>>> "onder een vrije licentie " (meeste mensen wel ongeveer wat een
>>>>> licentie is) "vrij van rechten" (eigenlijk "tamelijk vrij van
>>>>> rechten") "vrij herbruikbaar"
>>>>>
>>>>> geen enkele definitie is geheel sluitend, juristen worden verzocht
>>>>> een andere kant op te kijken, maar dat geldt voor elke missie
>>>>> statement waar geen expliciet voorbehoud in staat ;-)
>>>>>
>>>>> ----
>>>>>
>>>>> "door vrijwilligers" =>
>>>>>
>>>>> "met en door vrijwilligers"
>>>>> "zonder winstoogmerk" (vind ik wat te zwak)
>>>>>
>>>>> de enige echt sluitend clausule is "door wie dan ook", maar grosso
>>>>> modo is WMNL net als Wikimedia een organisatie van vrijwilligers
>>>>>
>>>>> Erik
>>>>>
>>>>> From: strategie-bounces op lists.wmnederland.nl
>>>>> [mailto:strategie-bounces op lists.wmnederland.nl] On Behalf Of
>>>>> Lodewijk
>>>>> Sent: Tuesday, March 27, 2012 6:56 PM
>>>>> To: Overleg over strategie Wikimedia Nederland
>>>>> Subject: Re: [WMNL Strategie] Missie statement
>>>>>
>>>>> En strikt genomen zou Publiek Domein materiaal er niet eens onder
>>>>> vallen ;-)
>>>>>
>>>>> No dia 27 de MarÁo de 2012 18:55, Ziko van Dijk
>> <zvandijk op googlemail.com> escreveu:
>>>>> Hallo mensen, bedankt voor de input. Even kort: "open licentie" is
>>>>> niets wat 98 procent van de bevolking snapt, ook geen 50 procent.
>>>>> Groeten
>>>>> Ziko
>>>>>
>>>>> 2012/3/27 Jan-Bart de Vreede <J.deVreede op kennisnet.nl>:
>>>>>> Hoi,
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> On 27 mrt. 2012, at 00:44, Ronald Beelaard wrote:
>>>>>>
>>>>>> Of je iets nu missie of visie noemt, lijkt me niet zo interessant. Wel
>> van belang is dat er een set statements is die coherentie met elkaar hebben
>> en uiteindelijk tot iets leiden waar je de korte termijn doelen en
>> activiteiten van een club als WMNL aan kunt toetsen.
>>>>>>
>>>>>> Schaamteloos gestolen: In ťťn zin is het verschil: een
>> missie<http://www.carrieretijger.nl/functioneren/management/leidinggeven/doe
>> len-stellen/missie> is waarvoor we staan, een visie is waarvoor we gaan. De
>> missie heeft te maken met waarden en identiteit. Wie zijn we, wat zijn onze
>> waarden, hoe willen we met onze klanten en medewerkers omgaan? Een visie
>> geeft aan: hoe gaan wij de wereld van morgen
>> beÔnvloeden<http://www.carrieretijger.nl/functioneren/samenwerken/sociale-va
>> ardigheden/beinvloeden> zodat wij succes hebben?
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> Die coherente set statements krijgt daarmee een zekere hiŽrarchie en
>> naarmate het statement hoger in de hiŽrarchie zit mag die vager en
>> ogenschijnlijk meer onhaalbaar zijn. Toegepast op de Wikimedia beweging:
>>>>>>
>>>>>> †* † Globaal niveau: "Imagine a world ..." - vaag, onhaalbaar,
>>>>>> maar kapstok voor uitwerking
>>>>>> †* † Chapterniveau missie: zie Erik's formulering. Past in globale
>> statement, maar nog steeds heb je dan niet duidelijk welk doel je nastreeft.
>>>>>> †* † Het strategieverhaal zou dan die doelen nader moeten
>>>>>> definiŽren. Dat ontbreekt m.i. nog, want het gaat meer over het
>>>>>> volgende niveau
>>>>>> †* † Dat vierde niveau specificeert dan wat er moet gebeuren, zowel
>> extern als intern, om de doelen te bereiken. Een voorbeeld van extern zou
>> kunnen zijn: kennis van GLAM instituten op een of andere manier integreren
>> in WM projecten (dat is al concreter dan samenwerking met GLAM). Een
>> voorbeeld van intern is dan: opbouwen van een organisatie die dat kan
>> faciliteren.
>>>>>>
>>>>>> Het probleem zit m.i. in het feit dat het derde punt wordt
>> overgeslagen. Dan krijgt de strategiediscussie een erg opportunistisch
>> karakter. Zo in de geest van: als we een directeur hebben dan zien we wel
>> met welke ideeŽn hij/zij komt.
>>>>>>
>>>>>> Je kan hem ook "glas is half-vol" beredeneren: "als we een directeur
>> hebben dan kan die het strategie proces begeleiden zodat we met zijn allen
>> een strategie kunnen vormen. Vaak is een dergelijk iemand wel nodig om dit
>> te bewerkstelligen. Het komt bijna natuurlijk bij de rol: "Ik kan niet
>> functioneren zonder een strategie, dat is ook waar jullie mij op beoordelen.
>> dus laten we die eerst maar eens vaststellen".
>>>>>>
>>>>>> Voorstel van de Missie van Erik: Wikimedia Nederland streeft naar
>> kennisdeling door vrijwiligers onder een open licentie, in Nederland en
>> daarbuiten.
>>>>>>
>>>>>> Is volgens mij een hele goede, kort compact met belangrijke aspecten.
>> Ik mis alleen jullie GLAM doelstellingen, daar streef je naar Kennisdeling
>> onder "niet vrijwilligers", maar ik weet even niet hoe je dat makkelijk kan
>> oplossen.
>>>>>>
>>>>>> Maar ja, ik sta per ongeluk nog op deze lijst, maar dit was mijn
>>>>>> 2c
>>>>>>
>>>>>> Jan-Bart de Vreede
>>>>>> Vice Chair Board of Trustees
>>>>>> Wikimedia Foundation
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> _______________________________________________
>>>>>> Strategie mailing list
>>>>>> Strategie op lists.wmnederland.nl
>>>>>> http://lists.wmnederland.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/strategie
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>> --
>>>>> Ziko van Dijk
>>>>> The Netherlands
>>>>> http://zikoblog.wordpress.com/
>>>>> _______________________________________________
>>>>> Strategie mailing list
>>>>> Strategie op lists.wmnederland.nl
>>>>> http://lists.wmnederland.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/strategie
>>>>>
>>>>> _______________________________________________
>>>>> Strategie mailing list
>>>>> Strategie op lists.wmnederland.nl
>>>>> http://lists.wmnederland.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/strategie
>>>> _______________________________________________
>>>> Strategie mailing list
>>>> Strategie op lists.wmnederland.nl
>>>> http://lists.wmnederland.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/strategie
>>>
>>> _______________________________________________
>>> Strategie mailing list
>>> Strategie op lists.wmnederland.nl
>>> http://lists.wmnederland.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/strategie
>>
>>
>>
>> --
>> Ziko van Dijk
>> The Netherlands
>> http://zikoblog.wordpress.com/
>> _______________________________________________
>> Strategie mailing list
>> Strategie op lists.wmnederland.nl
>> http://lists.wmnederland.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/strategie
>>
>>
>> _______________________________________________
>> Strategie mailing list
>> Strategie op lists.wmnederland.nl
>> http://lists.wmnederland.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/strategie
>
> _______________________________________________
> Strategie mailing list
> Strategie op lists.wmnederland.nl
> http://lists.wmnederland.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/strategie-- 
Ziko van Dijk
The Netherlands
http://zikoblog.wordpress.com/


Meer informatie over de Strategie maillijst