[WMNL Strategie] Missie statement

Erik Zachte erikzachte op infodisiac.com
Wo Mrt 28 00:06:54 CEST 2012


Persoonlijk krijg ik bij het horen van de Wikimedia visie 'elke persoon
vrije toegang tot de som van alle menselijke kennis' altijd een wat jeuk aan
mijn neus (erg gezwollen, Spielbergiaans zoet, bijna even leeg als 'geluk
voor alle mensen en dieren') en in de praktijk komt Afrika vooral aan bod
tijdens de fundraiser appeals. Maar het is zoals het is. 

Ik zou voor dagelijks gebruik in de media liefst een slagzin hebben die iets
meer bij de Hollandse nuchterheid past. En iets meer aangeeft hoe we dat
ideaal nastreven. Bijna iedere Nederlander kent Wikipedia, weet wat het is,
maar niet hoe het tot stand komt. En dat zou ik zo graag hoog in onze
prioriteiten lijst zien: laten we die boodschap net zo bekend maken als de
naam Wikipedia. Daar kan een motto/credo/slagzin/visie/missie statement hoe
je ook noemt een flinke steen aan bijdragen als die 'lekker bekt' en de bare
essentials communiceert. Elk langere formulering is wat mij betreft
secundair, heel nuttig in onze onderlinge discussie, maar niet de magische
formule die ons ledental gaat verdubbelen, liefst per jaar ;-)

Erik

 
-----Original Message-----
From: strategie-bounces op lists.wmnederland.nl
[mailto:strategie-bounces op lists.wmnederland.nl] On Behalf Of Ziko van Dijk
Sent: Tuesday, March 27, 2012 10:39 PM
To: Overleg over strategie Wikimedia Nederland
Subject: Re: [WMNL Strategie] Missie statement

Precies Hay. Dat hebben we ook als zin (visie) gekozen, omdat het onze link
met de wereldwijde beweging is. (de som van alle menselijke kennis). En de
missie zou dan een langere elaboratie daarvan moeten zijn. Graag zonder
uitdrukkingen die voor niet-Wikimedianen een onoverkoombaar struikelblok
vormen.

Groeten
Ziko


2012/3/27 Hay Kranen <hay op bykr.org>:
> Misschien dat ik wat heb gemist op de ALV, maar wat is er mis met:
>
> "Stel je een wereld voor waarin elke persoon vrije toegang heeft tot alle
kennis. Dat is waar wij aan werken"
>
> Dat is duidelijk, kort, krachtig en spannend. Het is zowel missie als
visie: het zegt wat we doen (missie), maar ook wat we willen (visie). M.i.
is het belangrijker dat een slogan je verbeelding prikkelt dan dat het
precies zegt wat je doet. De bovenstaande slogan lijkt veel op bijvoorbeeld
Microsoft's oude visie:
>
> "A computer on every desktop and in every home. "
>
> Wat dat betreft is bijvoorbeeld
>
> "Wikimedia Nederland brengt vrijwilligers bij elkaar om kennis te vergaren
en vrij te delen."
>
> nogal algemeen en blijft niet hangen. In die zin vond ik Oscar's
>
> "Wikimedia Nederland maakt zich sterk voor de ontwikkeling en verspreiding
van vrije kennis, voor iedereen."
>
> Sterker. Misschien iets scherper en om aan te geven dat we alles met
vrijwilligers doen:
>
> "Wikimedia Nederland maakt zich sterk voor de ontwikkeling en verspreiding
van vrije kennis, voor en door iedereen."
>
> Of:
>
> "Wikimedia Nederland maakt zich sterk voor de ontwikkeling en verspreiding
van vrije kennis voor de hele wereld. Daar mag iedereen aan bijdragen."
>
> Groet,
> -- Hay
>
> On Mar 27, 2012, at 9:33 PM, Jane Darnell wrote:
>
>> Mijn poging:
>> "Wikilinking mensen die meedoen aan wikipedia"
>> Jane
>>
>> On 27 mrt. 2012, at 19:37, "Erik Zachte" <erikzachte op infodisiac.com>
wrote:
>>
>>> Ziehier nog wat variaties, maar geen enkele formulering zal precies de
lading dekken, of voor iedereen meteen glashelder zijn. Dat kan niet met een
korte formulering. Daar heb je bijzinnen voor nodig.
>>> Ik denk inderdaad dat niet iedereen meteen begrijpt wat een open
licentie is, wel wat een licentie is. Het is wel een kernbegrip voor ons.
>>>
>>> "onder een open licentie" =>
>>>
>>> "onder een vrije licentie " (meeste mensen wel ongeveer wat een 
>>> licentie is) "vrij van rechten" (eigenlijk "tamelijk vrij van 
>>> rechten") "vrij herbruikbaar"
>>>
>>> geen enkele definitie is geheel sluitend, juristen worden verzocht 
>>> een andere kant op te kijken, maar dat geldt voor elke missie 
>>> statement waar geen expliciet voorbehoud in staat ;-)
>>>
>>> ----
>>>
>>> "door vrijwilligers" =>
>>>
>>> "met en door vrijwilligers"
>>> "zonder winstoogmerk" (vind ik wat te zwak)
>>>
>>> de enige echt sluitend clausule is "door wie dan ook", maar grosso 
>>> modo is WMNL net als Wikimedia een organisatie van vrijwilligers
>>>
>>> Erik
>>>
>>> From: strategie-bounces op lists.wmnederland.nl 
>>> [mailto:strategie-bounces op lists.wmnederland.nl] On Behalf Of 
>>> Lodewijk
>>> Sent: Tuesday, March 27, 2012 6:56 PM
>>> To: Overleg over strategie Wikimedia Nederland
>>> Subject: Re: [WMNL Strategie] Missie statement
>>>
>>> En strikt genomen zou Publiek Domein materiaal er niet eens onder 
>>> vallen ;-)
>>>
>>> No dia 27 de MarÁo de 2012 18:55, Ziko van Dijk
<zvandijk op googlemail.com> escreveu:
>>> Hallo mensen, bedankt voor de input. Even kort: "open licentie" is 
>>> niets wat 98 procent van de bevolking snapt, ook geen 50 procent.
>>> Groeten
>>> Ziko
>>>
>>> 2012/3/27 Jan-Bart de Vreede <J.deVreede op kennisnet.nl>:
>>> > Hoi,
>>> >
>>> >
>>> > On 27 mrt. 2012, at 00:44, Ronald Beelaard wrote:
>>> >
>>> > Of je iets nu missie of visie noemt, lijkt me niet zo interessant. Wel
van belang is dat er een set statements is die coherentie met elkaar hebben
en uiteindelijk tot iets leiden waar je de korte termijn doelen en
activiteiten van een club als WMNL aan kunt toetsen.
>>> >
>>> > Schaamteloos gestolen: In ťťn zin is het verschil: een
missie<http://www.carrieretijger.nl/functioneren/management/leidinggeven/doe
len-stellen/missie> is waarvoor we staan, een visie is waarvoor we gaan. De
missie heeft te maken met waarden en identiteit. Wie zijn we, wat zijn onze
waarden, hoe willen we met onze klanten en medewerkers omgaan? Een visie
geeft aan: hoe gaan wij de wereld van morgen
beÔnvloeden<http://www.carrieretijger.nl/functioneren/samenwerken/sociale-va
ardigheden/beinvloeden> zodat wij succes hebben?
>>> >
>>> >
>>> > Die coherente set statements krijgt daarmee een zekere hiŽrarchie en
naarmate het statement hoger in de hiŽrarchie zit mag die vager en
ogenschijnlijk meer onhaalbaar zijn. Toegepast op de Wikimedia beweging:
>>> >
>>> > †* † Globaal niveau: "Imagine a world ..." - vaag, onhaalbaar, 
>>> > maar kapstok voor uitwerking
>>> > †* † Chapterniveau missie: zie Erik's formulering. Past in globale
statement, maar nog steeds heb je dan niet duidelijk welk doel je nastreeft.
>>> > †* † Het strategieverhaal zou dan die doelen nader moeten 
>>> > definiŽren. Dat ontbreekt m.i. nog, want het gaat meer over het 
>>> > volgende niveau
>>> > †* † Dat vierde niveau specificeert dan wat er moet gebeuren, zowel
extern als intern, om de doelen te bereiken. Een voorbeeld van extern zou
kunnen zijn: kennis van GLAM instituten op een of andere manier integreren
in WM projecten (dat is al concreter dan samenwerking met GLAM). Een
voorbeeld van intern is dan: opbouwen van een organisatie die dat kan
faciliteren.
>>> >
>>> > Het probleem zit m.i. in het feit dat het derde punt wordt
overgeslagen. Dan krijgt de strategiediscussie een erg opportunistisch
karakter. Zo in de geest van: als we een directeur hebben dan zien we wel
met welke ideeŽn hij/zij komt.
>>> >
>>> > Je kan hem ook "glas is half-vol" beredeneren: "als we een directeur
hebben dan kan die het strategie proces begeleiden zodat we met zijn allen
een strategie kunnen vormen. Vaak is een dergelijk iemand wel nodig om dit
te bewerkstelligen. Het komt bijna natuurlijk bij de rol: "Ik kan niet
functioneren zonder een strategie, dat is ook waar jullie mij op beoordelen.
dus laten we die eerst maar eens vaststellen".
>>> >
>>> > Voorstel van de Missie van Erik: Wikimedia Nederland streeft naar
kennisdeling door vrijwiligers onder een open licentie, in Nederland en
daarbuiten.
>>> >
>>> > Is volgens mij een hele goede, kort compact met belangrijke aspecten.
Ik mis alleen jullie GLAM doelstellingen, daar streef je naar Kennisdeling
onder "niet vrijwilligers", maar ik weet even niet hoe je dat makkelijk kan
oplossen.
>>> >
>>> > Maar ja, ik sta per ongeluk nog op deze lijst, maar dit was mijn 
>>> > 2c
>>> >
>>> > Jan-Bart de Vreede
>>> > Vice Chair Board of Trustees
>>> > Wikimedia Foundation
>>> >
>>> >
>>> > _______________________________________________
>>> > Strategie mailing list
>>> > Strategie op lists.wmnederland.nl
>>> > http://lists.wmnederland.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/strategie
>>>
>>>
>>>
>>> --
>>> Ziko van Dijk
>>> The Netherlands
>>> http://zikoblog.wordpress.com/
>>> _______________________________________________
>>> Strategie mailing list
>>> Strategie op lists.wmnederland.nl
>>> http://lists.wmnederland.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/strategie
>>>
>>> _______________________________________________
>>> Strategie mailing list
>>> Strategie op lists.wmnederland.nl
>>> http://lists.wmnederland.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/strategie
>> _______________________________________________
>> Strategie mailing list
>> Strategie op lists.wmnederland.nl
>> http://lists.wmnederland.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/strategie
>
> _______________________________________________
> Strategie mailing list
> Strategie op lists.wmnederland.nl
> http://lists.wmnederland.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/strategie--
Ziko van Dijk
The Netherlands
http://zikoblog.wordpress.com/
_______________________________________________
Strategie mailing list
Strategie op lists.wmnederland.nl
http://lists.wmnederland.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/strategie
Meer informatie over de Strategie maillijst