[Wle-nl] onderwerp themaweek natuur

Sindy Meijer meijer op wikimedia.nl
Ma Apr 20 11:43:41 CEST 2015


Beste Kees,

Bedankt voor deze uitgebreide input, daar kunnen we zeker wat mee. We nemen
dit als achtergrond informatie mee tijdens de vergadering. Het is in elk
geval het idee om verder te gaan met de PGO's die onder de VOFF vallen. Het
proefproject met de Vlinderstichting heeft niet heel veel tijd in beslag
genomen. Onlangs heb ik een presentatie gehouden bij de overige PGO's en
daar willen we zeker mee verder.

Met vriendelijke groet,

Sindy Meijer

Communicatie & Community support Wikimedia Nederland
<http://www.wikimedia.nl>

0650879379  •  (0)30 3200238
Werkdagen maandag t/m donderdag


Op 17 april 2015 15:47 schreef k.vliet op kpnmail.nl <k.vliet op kpnmail.nl>:

> Naar aanleiding van de agenda van Sindy voor 21 april (punt 5) heb ik wat
> inventarisatie- en  rekenwerk gedaan op zoek naar onderwerpen voor een
> themaweek op het gebied van natuur.
>
> Vragen/opmerkingen bij de uitgangspunten:
>
> - "koppelen aan een donatie": is dat echt nodig? Libellen was een mooi
> voorbeeldproject maar dat bleef beperkt tot 71 soorten en loopt al goed.
> FLORON toont interesse maar die hebben volgens mij vooral
> verspreidingsgegevens (is weinig extra over te schrijven en voor
> niet-plantkundigen minder aantrekkelijk). SOVON gaat ook vooral over
> verspreiding van soorten maar is wat gevarieerder met trek- en broedtijd en
> vogels zijn voor niet-ecologen ook aantrekkelijk. Zoogdiervereniging heeft
> van elke soort een startpagina met veel achterliggende informatie over
> voorkomen, gedrag, ecologie (vergelijkbaar met Libellennet) voor ruim 60
> soorten; als we een zelfde overeenkomst kunnen sluiten als met
> Vlinderstichting hebben we in elk geval een leuk nieuw project erbij. Voor
> RAVON geldt ongeveer hetzelfde: soortpagina's over reptielen, amfibieŽn en
> vooral vissen (76) met gevarieerde informatie die ook voor niet-deskundigen
> aantrekkelijk kan zijn om te verwerken, mits de informatie wordt
> vrijgegeven. Leuk voor een project, maar ook zelfde orde van grootte als de
> libellen. Tot zover de soorten die ik bekeken heb. Conclusie: als
> contentdonatie een harde voorwaarde is dan biedt de *soortenbenadering*
> op het eerste gezicht te weinig perspectief voor een themaweek (mogelijk
> wel in combi met de gebiedenbenadering).
>
> - "7 tot 10.000 artikelen waarover geschreven kan worden": is dat echt
> nodig? Als ik kijk naar het aantal actieve gebruikers (4330) dan is
> blijkbaar het doel dat elke gebruiker minimaal 2 artikelen moet kunnen
> schrijven. Dat is een ambitieus doel. Als het gebaseerd is op ervaring
> (evaluatie van eerdere themaweken) dan constateer ik dat we daar met
> natuuronderwerpen niet aan kunnen voldoen. Zeker niet als je de week wilt
> faciliteren met lijsten van onderwerpen waarvoor nieuwe pagina's of
> substantiŽle verbeteringen wenselijk zijn (wat wel iets is om naar te
> streven vind ik). Als de ambitie niet echt onderbouwd kan worden dan lijkt
> me een aantal van 500 artikelen waaraan geschreven kan worden al een mooi
> doel om mee te beginnen (als ik me goed herinner is de ambitie voor project
> natuur 50 nieuwe artikelen in 2015, dus we mikken dan op het tienvoudige).
>
> Verder denkend na deze nuchtere constateringen heb ik de
> *gebiedenbenadering* wat verder verkend. (NB: ook hier weer alleen naar
> de Nederlandse situatie gekeken; ik weet dat de ambitie van Wikipedia
> verder gaat maar ik ken mijn beperkingen :-). Via de bestaande
> lijstenpagina's (voor dit doel een handig hulpmiddel) heb ik schattingen
> gemaakt van aantallen natuurgebieden in verschillende categorieŽn en
> aantallen van gebieden waarvoor nog informatie op Wikipedia ontbreekt:
>
> - Nationale Parken, Natura 2000 gebieden, Habitatrichtlijngebiden,
> Vogelrichtlijngebieden: 408 gebieden, 175 ontbrekend in WP =43% (let op:
> dubbelingen in categorieŽn).
>
> - Natuurgebieden Natuurmonumenten: 317 gebieden, 111 ontbrekend =35%.
>
> - Natuurgebieden Staatsbosbeheer: 125 gebieden (meest grote
> boswachterijen), 21 ontbrekend =17% (let op: over deelgebieden is
> waarschijnlijk nog wel veel te schrijven).
>
> - Natuurgebieden Provinciale landschappen: 725 gebieden, naar schatting
> 295 ontbrekend =41%
>
> Bij elkaar opgeteld levert dit ruim 600 potentiŽle nieuwe pagina's op
> binnen de gebiedenbenadering; is nog wel te behappen om daar overzichten
> van te maken zodat de bewerkers weten wat hen te doen staat. Maar is het
> ook voldoende voor een themaweek? (en wie beslist daarover?)
>
> En wat is er nog meer voor nodig? Want voor al deze gebieden (net als voor
> de soorten) zou het heel handig zijn als we de informatie van de websites
> (die zijn vaak verrassend compleet en gevarieerd qua informatie) en uit de
> handboeken/gidsen die de organisaties uitgeven zouden mogen gebruiken onder
> vrije licentie. dat maakt het verwerken van de informatie een stuk
> makkelijker (je hoeft niet voor elke uitspraak een nieuwe formulering te
> bedenken). Ik weet niet hoeveel moeite het heeft gekost om tot de afspraak
> met de Vlinderstrichting te komen; aan de hand van jullie ervaringen kun je
> een inschatting maken over de haalbaarheid. Wat betreft contacten heb ik
> wel een goede ingang op directieniveau bij de 12 Landschappen die ik kan
> benaderen. Bij Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten ken ik ook wel wat
> mensen maar je zou hier ook het bestuur kunnen vragen een rol te spelen
> door op directieniveau voor draagvlak te zorgen. In wezen ga je dan
> afspraken maken over een contentdonatie (denk ook aan afbeeldingen, al ligt
> dat vaak moeilijk).
> Als het niet lukt om de informatie onder een vrije licentie te krijgen
> kunnen we nog steeds gebruik maken van de publiek beschikbare informatie,
> maar dan moet je net als een journalist meer werk maken van je eigen
> bewerking en van de bronvermelding om problemen met auteursrechten te
> voorkomen. In de instructies aan bewerkers moeten we daar ook aandacht aan
> besteden en concrete voorbeelden geven; dat voorkomt teleurstellingen en
> extra bewerkingen achteraf. Die instructies kunnen gekoppeld worden aan de
> lijsten met te bewerken onderwerpen, waarbij men dan ook in de lijst kan
> aangeven wat al verwerkt is (zoals bij Libellenproject). Heb je meteen
> input voor een dagelijkse voortgangsmonitor om het enthousiasme er in te
> houden.
>
> Tot zover mijn voorbereidende verkenningen voor het overleg op 21 april
> (ik ben daar zelf niet bij want breng al een groot deel van mijn dagelijks
> werk door in overleg). Kijk in eerste instantie naar de randvoorwaarden:
> zijn die realistisch en voldoende aantrekkelijk om een poging te wagen?
> Vervolgens naar de verschillende opties binnen de soorten- en
> gebiedenbenadering: welke zijn voor ons (ook inhoudelijk) aantrekkelijk,
> waar hebben we al contacten/afspraken, waar denken we snel vorderingen te
> kunnen maken? En als laatste kijk naar wat we zelf als werkgroep aankunnen
> en op welke termijn. Ik neem aan dat zo'n themaweek ook van anderen
> (bestuur, bureau) inspanningen vraagt dus die moeten we ook meekrijgen.
> Maar als het groene licht gegeven wordt moeten we het als groep wel kunnen
> waarmaken. Dus mijn advies is om realistisch te zijn en ook goed naar de
> eigen mogelijkheden en risico's te kijken (bv kun je het ook opvangen als
> mensen ziek worden of uit de groep stappen). Als de themaweek niet haalbaar
> blijkt hebben we in elk geval wat extra ideeŽn voor leuke projecten die we
> op onze eigen tijd en in eigen beheer kunnen uitvoeren. Ook dat draagt bij
> aan de doelen van project Natuur, dus staar je niet blind op de themaweek
> alleen.
>
> Dat was het voor nu. Ik wens jullie een goed en gezellig overleg.
>
> Groeten,  Kees van Vliet
>
> _______________________________________________
> Wle-nl mailing list
> Wle-nl op lists.wmnederland.nl
> https://lists.wmnederland.nl/mailman/listinfo/wle-nl
>
>
------------- volgend deel ------------
Een HTML-bijlage is gescrubt...
URL: <https://lists.wmnederland.nl/pipermail/wle-nl/attachments/20150420/1fbaba1a/attachment.html>


Meer informatie over de Wle-nl maillijst