[WMNL Strategie] Kernpunten strategie

Erik Zachte erikzachte op infodisiac.com
Do mei 3 19:02:49 CEST 2012


Ik werd vandaag getriggerd door de wmnl mail waarin de barbecue genoemd
wordt en en "Graag wil het bestuur van de middag gebruikmaken om de
strategieteksten ter goedkeuring voor te leggen aan de leden tijdens een
korte ledenvergadering." 

Ik heb http://nl.wikimedia.org/wiki/Strategie/Strategie-teksten_maart_2012
nog eens doorgelezen, althans tot aan de lange termijn visie, 2015 is nog
erg ver weg. Als gezegd op de ledenvergadering, veel van de tekst gaat over
het verbeteren van de organisatie en de  samenwerking met andere
organisaties, nationaal en internationaal. Allemaal mooi, maar dat is over
*hoe* WMNL wil opereren, niet *wat* het wil realiseren. 

Daarnaast de presentatie: ter vergelijk, over het strategisch plan van
Wikimedia International is ook veel te zeggen (sommige targets zijn totaal
ongrijpbaar, toch gekwantificeerd), maar niet dat het geen prioriteiten
stelt die in het verlengde liggen van de missie, en daar helder over
communiceert.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/foundation/c/c0/WMF_StrategicPlan2011_
spreads.pdf 

Dat mis ik nog steeds wel in de Nederlandse strategie nota. Kunnen we hier
ook een top 5 samenstellen, van strategische doelen, en die dan ook
uitdragen?

Zie hier mijn schot voor de boeg. Punt I en II focussen op onze missie. Let
wel sommige zaken staan wel in het lange verhaal, maar niet zo bondig
geformuleerd, punt I naar mijn mening zowiezo onvoldoende (altijd mijn
stokpaardje) en punt V was een afterthought.

----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------

Strategische doelen Wikimedia Nederland 2012-1015

I Groei in het aantal vrijwilligers die inhoudelijk bijdragen aan onze
kennisdomein
a. door actiever ook buiten de website om het publiek te informeren over
onze producten, uitgangspunten en werkwijze 
b. door grote evenementen te faciliteren zoals Wiki Loves Monuments

II Meer samenwerking met andere instellingen die educatie en kennisdeling
nastreven (o.a. GLAM)

III Professionalisering van de organisatie

IV Meer samenwerking met zusterorganisaties binnen Wikimedia (o.a. chapters)

V Een betere synergie tussen WMNL en WMF
a. door een betrouwbare partner te voor de Foundation, inclusief degelijke
verslaglegging
b. door een mondige partner te zijn voor de Foundation, die
beslissingsprocessen kritisch volgt 

ErikMore information about the Strategie mailing list