[WMNL Strategie] Missie statement

Erik Zachte erikzachte op infodisiac.com
Di Mrt 27 19:37:55 CEST 2012


Ziehier nog wat variaties, maar geen enkele formulering zal precies de
lading dekken, of voor iedereen meteen glashelder zijn. Dat kan niet met een
korte formulering. Daar heb je bijzinnen voor nodig. 

Ik denk inderdaad dat niet iedereen meteen begrijpt wat een open licentie
is, wel wat een licentie is. Het is wel een kernbegrip voor ons. 

 

"onder een open licentie" => 

 

"onder een vrije licentie " (meeste mensen wel ongeveer wat een licentie is)

"vrij van rechten" (eigenlijk "tamelijk vrij van rechten")

"vrij herbruikbaar" 

 

geen enkele definitie is geheel sluitend, 

juristen worden verzocht een andere kant op te kijken, maar dat geldt voor
elke missie statement waar geen expliciet voorbehoud in staat ;-)

 

----

 

"door vrijwilligers" =>

 

"met en door vrijwilligers"  

"zonder winstoogmerk" (vind ik wat te zwak) 

 

de enige echt sluitend clausule is "door wie dan ook", maar grosso modo is
WMNL net als Wikimedia een organisatie van vrijwilligers

 

Erik

 

From: strategie-bounces op lists.wmnederland.nl
[mailto:strategie-bounces op lists.wmnederland.nl] On Behalf Of Lodewijk
Sent: Tuesday, March 27, 2012 6:56 PM
To: Overleg over strategie Wikimedia Nederland
Subject: Re: [WMNL Strategie] Missie statement

 

En strikt genomen zou Publiek Domein materiaal er niet eens onder vallen ;-)

No dia 27 de MarÁo de 2012 18:55, Ziko van Dijk <zvandijk op googlemail.com>
escreveu:

Hallo mensen, bedankt voor de input. Even kort: "open licentie" is
niets wat 98 procent van de bevolking snapt, ook geen 50 procent.
Groeten
Ziko

2012/3/27 Jan-Bart de Vreede <J.deVreede op kennisnet.nl>:

> Hoi,
>
>
> On 27 mrt. 2012, at 00:44, Ronald Beelaard wrote:
>
> Of je iets nu missie of visie noemt, lijkt me niet zo interessant. Wel van
belang is dat er een set statements is die coherentie met elkaar hebben en
uiteindelijk tot iets leiden waar je de korte termijn doelen en activiteiten
van een club als WMNL aan kunt toetsen.
>
> Schaamteloos gestolen: In ťťn zin is het verschil: een
missie<http://www.carrieretijger.nl/functioneren/management/leidinggeven/doe
len-stellen/missie> is waarvoor we staan, een visie is waarvoor we gaan. De
missie heeft te maken met waarden en identiteit. Wie zijn we, wat zijn onze
waarden, hoe willen we met onze klanten en medewerkers omgaan? Een visie
geeft aan: hoe gaan wij de wereld van morgen
beÔnvloeden<http://www.carrieretijger.nl/functioneren/samenwerken/sociale-va
ardigheden/beinvloeden> zodat wij succes hebben?
>
>
> Die coherente set statements krijgt daarmee een zekere hiŽrarchie en
naarmate het statement hoger in de hiŽrarchie zit mag die vager en
ogenschijnlijk meer onhaalbaar zijn. Toegepast op de Wikimedia beweging:
>
>  *   Globaal niveau: "Imagine a world ..." - vaag, onhaalbaar, maar
kapstok voor uitwerking
>  *   Chapterniveau missie: zie Erik's formulering. Past in globale
statement, maar nog steeds heb je dan niet duidelijk welk doel je nastreeft.
>  *   Het strategieverhaal zou dan die doelen nader moeten definiŽren. Dat
ontbreekt m.i. nog, want het gaat meer over het volgende niveau
>  *   Dat vierde niveau specificeert dan wat er moet gebeuren, zowel extern
als intern, om de doelen te bereiken. Een voorbeeld van extern zou kunnen
zijn: kennis van GLAM instituten op een of andere manier integreren in WM
projecten (dat is al concreter dan samenwerking met GLAM). Een voorbeeld van
intern is dan: opbouwen van een organisatie die dat kan faciliteren.
>
> Het probleem zit m.i. in het feit dat het derde punt wordt overgeslagen.
Dan krijgt de strategiediscussie een erg opportunistisch karakter. Zo in de
geest van: als we een directeur hebben dan zien we wel met welke ideeŽn
hij/zij komt.
>
> Je kan hem ook "glas is half-vol" beredeneren: "als we een directeur
hebben dan kan die het strategie proces begeleiden zodat we met zijn allen
een strategie kunnen vormen. Vaak is een dergelijk iemand wel nodig om dit
te bewerkstelligen. Het komt bijna natuurlijk bij de rol: "Ik kan niet
functioneren zonder een strategie, dat is ook waar jullie mij op beoordelen.
dus laten we die eerst maar eens vaststellen".
>
> Voorstel van de Missie van Erik: Wikimedia Nederland streeft naar
kennisdeling door vrijwiligers onder een open licentie, in Nederland en
daarbuiten.
>
> Is volgens mij een hele goede, kort compact met belangrijke aspecten. Ik
mis alleen jullie GLAM doelstellingen, daar streef je naar Kennisdeling
onder "niet vrijwilligers", maar ik weet even niet hoe je dat makkelijk kan
oplossen.
>
> Maar ja, ik sta per ongeluk nog op deze lijst, maar dit was mijn 2c
>
> Jan-Bart de Vreede
> Vice Chair Board of Trustees
> Wikimedia Foundation
>
>
> _______________________________________________
> Strategie mailing list
> Strategie op lists.wmnederland.nl
> http://lists.wmnederland.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/strategie
--
Ziko van Dijk
The Netherlands
http://zikoblog.wordpress.com/

_______________________________________________
Strategie mailing list
Strategie op lists.wmnederland.nl
http://lists.wmnederland.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/strategie

 

------------- volgend deel ------------
Een HTML-bijlage is gescrubt...
URL: <http://lists.wmnederland.nl/pipermail/strategie/attachments/20120327/8424b1c1/attachment.html>


Meer informatie over de Strategie maillijst