[WMNL Documenten] Notulen bestuursvergadering 20110106

Documenten van Wikimedia Nederland documents op lists.wmnederland.nl
Do Mrt 3 14:17:26 CET 2011


Deze tekst is ook beschikbaar op de verenigingswiki:
http://nl.wikimedia.org/wiki/Notulen20110106
<http://nl.wikimedia.org/wiki/Notulen20110106>
----
Opening
Vaststellen agenda
Notulen vorige vergadering
* Hier beschikbaar: [1] <http://nl.wikimedia.org/wiki/Notulen20101219> .
> * Doorgelopen, akkoord.
> * Wat mij betreft akkoord. MaartenB
> <http://nl.wikimedia.org/w/index.php?title=Gebruiker:MaartenB&action=edit&redl
> ink=1>  5 jan 2011 09:52 (UTC)
> * Akkoord. Marco 
> <http://nl.wikimedia.org/w/index.php?title=Gebruiker:Marco&action=edit&redlink
> =1>  6 jan 2011 16:31 (UTC)
* Lodewijk: Notulen ALV en BV November staan ook nog niet online.
Bestuursrondje
Ingekomen stukken
* Lodewijk: Ik heb van Wikimedia Polen een boek toegestuurd gekregen dat zij
hebben uitgegeven met daarin diverse artikelen in het Pools, Engels, Duits,
Frans en Russisch over Chopin ter gelegenheid van zijn 200e geboortedag.
Bootcamp
* Maarten: Begreep van Lieke van KL dat er nog plaats is voor 2 deelnemers.
Laten we proberen dit op te vullen.
Stand van Zaken
Secretarieel
* Lodewijk: Ik heb nieuwjaarskaartjes verstuurd aan alle leden en diverse
partners en andere chapters. Daarnaast enkele vrijwilligers die geen lid
zijn. 
* Lodewijk: Ik heb de ledenlijst bijgewerkt met wie er betaald heeft.
Intussen zijn er zo'n 100 betalingen binnen voor 2010. De mensen die nog
niet betaald hebben, is nog (ism Marianne) een herinnering gestuurd. Sommige
mensen krijgen in januari nog een herinnering, Contributie 2010 moet in
februari uiterlijk geheel zijn afgerond. Er moet even gekeken worden wat we
precies doen met de uitschrijving van (recentelijk) actieve prominente
leden. 
10 jaar Wikipedia
13-15 januari
* Lodewijk: Er zijn zo'n 50 aanmeldingen voor de borrel, waarvan 20 via het
AHM/Kennisland gekomen. Met de melding in de sitenotice kan dit nog aardig
oplopen. Voorstel: bij lager dan 150 aanmeldingen zetten we een aankondiging
ook in de banner voor anoniemen, afwisselend met de thank you tot we de 180
halen. 
> * Voor -- Lodewijk
> * Voor -- MaartenB
> <http://nl.wikimedia.org/w/index.php?title=Gebruiker:MaartenB&action=edit&redl
> ink=1>  5 jan 2011 09:55 (UTC)
> * Voor -- 6 jan 2011 16:27 (UTC)
> * Voor -- Marco 
> <http://nl.wikimedia.org/w/index.php?title=Gebruiker:Marco&action=edit&redlink
> =1>  6 jan 2011 16:33 (UTC)
Overig 10j Wikipedia
* Marco: ... 
Wiki Loves Bieb
* Maarten: Contact gehad met Dick Broers (Vlissingen) over herpubliceren van
Wiki Loves Bieb projectdocumentatie <http://wikilovesbieb.nl/?page_id=219>
op Commons. Dit mag, vraag is alleen of zij dit zelfs het beste kunnen doen
of dat wij dit op ons nemen? Verder heb ik in overleg met Marianne Dick
geÔnformeerd over de wensen aan de objectenlijst voor de donatie van het
muZEEum. Ik ontvang in de loop van deze week een concept ter goedkeuring,
daarna kan het muZEEum de vrijwaring ondertekenen. Tot slot heb ik Dick
Scheepstra van DS Consults, waarvan ik het eerder doorgestuurde plan 'Opzet
wiki Geschiedenis LV 2.0' had ontvangen, aangegeven dat ik graag een keer
met hem telefoneer over hun plannen.
CoSyne
* Marco: Ik heb een paar honderd flyers van Cosyne gekregen en neem in ieder
geval voor de bestuursleden een exemplaar mee.
Culturele Samenwerkingen
* Een overzicht van lopende samenwerkingen en contacten staat op [2]
<http://bestuur.wmnederland.nl/Samenwerkingen> . Actief op dit moment:
MuZEEum, AHM, diverse contacten.
> * Maarten: Op dit moment even geen tijd om het overzicht bij te werken (zal
> hem als tab open laten staan in FireFox), maar in het kort heb ik binnenkort
> (waarschijnlijk vrijwel allen deze maand) afspraken met:
>> * Nationaal Comitť 4 en 5 mei (over oorlogsmonumenten database),
>> * Biografisch Portaal, Tropenmuseum (voor statusupdate/vervolgstappen, met
>> GerardM), 
>> * NL in Beeld (over licentie- en gebruikersvoorwaarden en eventuele
>> endorsment door ons)
>> * en wellicht Castrum Peregrini (twijfel over de relevantie hiervan).
Verder is er contact geweest met het Nationaal Instituut voor Architectuur
(maken momenteel nieuw beleid rond online collectie, ik blijf in de loop) en
Nieuwland Erfgoed (nog geen reactie).
Wiki Loves ???
* Lodewijk: Er zijn enkele suggesties boven komen drijven, waaronder Wiki
Loves Cities (maak een foto die een stad/dorp karakteriseert), een
essay-schrijfwedstrijd op een specifiek vakgebied en Wiki Loves Art. Input
door actieve is dat er misschien gewoon niks gedaan moet worden om te kunnen
focussen op Wiki Loves Monuments; dat er weinig overlap in interesse moet
zijn; Dat het een geweldig initiatief is. Overall denk ik dat er zeker
opgepast moet worden dat de projecten elkaar niet in de weg gaan zitten. Ik
denk dat een tweede publieksactie, zeker bij professionalisering, haalbaar
moet zijn als er de mensen voor te vinden zijn. Dat laatste zal de uitdaging
zijn. 
> * Maarten: Mijn actiepunt om een brainstorm te beleggen met Hay en KL staat
> nog open. Is dit nog wenselijk? Denk dat we dit rijtje nog wel kunnen
> uitbreiden/verder doordenken. Zelf blijf ik voorstander van Wiki Loves Video,
> misschien gekoppeld aan bijvoorbeeld de Cities variant.
>> * Lodewijk: een brainstorm lijkt me zeker nuttig. Laat ze maar wat leuks
>> bedenken, zeker als ze daar zelf ook moeite in willen steken. Wiki Loves
>> Video lijkt me nog steeds ingewikkeld om te organiseren, maar ik heb verder
>> geen principiŽle bezwaren. Specifieker maken lijkt me een goed idee, maar dan
>> zou ik focussen op de daadwerkelijke toegevoegde waarde van video (geen idee
>> of die bij steden te vinden is - hooguit "maak een video van maximaal een
>> minuut waarbij je een stad introduceert"?).
Wiki Loves Monuments 2011 EU
* Lodewijk: Er is een maillijst aangemaakt voor het overleg tussen de
chapters. Eind januari heb ik overleg met de Duitsers, en heb ook aan andere
chapters overleg aangeboden. Meer informatie en duidelijkheid hopelijk
volgende vergadering.
Fundraising
* Lodewijk: Fondsenwerving intussen succesvol afgesloten, de banners
bedanken de donateurs op dit moment en verwijzen naar een bedankbrief.
Siebrand kan wellicht meer informatie geven over de exacte opbrengsten.
ANBI
Statutenwijziging
* Statutenwijzigingsvoorstel: [3]
<http://nl.wikimedia.org/wiki/Voorstel_statutenwijzing_2011>
* Voorstel: Het bestuur legt de wijziging voor aan de ALV, en adviseert voor
wijziging. 
> * Voor -- Lodewijk
> * Voor -- MaartenB
> <http://nl.wikimedia.org/w/index.php?title=Gebruiker:MaartenB&action=edit&redl
> ink=1>  5 jan 2011 09:55 (UTC)
Professionalisering
Korte termijn strategie
Lange termijn strategie
* Lodewijk: Zoals eerder besproken ligt er een voorstel van Sebastian en de
WMF om in een strategietraject te stappen als onderdeel van een pilot met
enkele andere chapters. Dit zou een investering van 10.000 euro met zich
meenemen, en naar aanleiding hiervan zijn vorige vergadering enkele
aanvullende vragen gesteld. Hier is intussen (ten tijde van de vergadering)
een antwoord op gekomen. Sebastian heeft een toelichting gestuurd en een
aangepaste beschrijving in antwoord, en heeft ook een CV meegestuurd van de
consultant die hierbij primair betrokken zou zijn.
Begroting 2011
* Lodewijk: Ik heb hierover een voorstel rondgestuurd naar de bestuurslijst,
waarbij ik enkele aannames heb gedaan met betrekking tot de opbrengsten van
de fundraiser enz. Ik ben hier grotendeels uitgegaan van de situatie zoals
geschetst in de communicatie met de Wikimedia Foundation eerder in 2010, en
de daarbij geleverde begroting, en de begroting 2010 zoals die in mei/juni
2010 door de ALV is goedgekeurd. Daarnaast is er uitgegaan van het plan en
de inschattingen zoals die door mij en Siebrand gezamenlijk zijn opgesteld,
en die ook zijn rondgestuurd. Hierbij is het geld dat gereserveerd was voor
een specifieke programmamedewerker teruggeschroefd, en is het aantal FTE van
de programmaleider verminderd. De specifieke projectkosten zijn enigszins
verhoogd, en er is nog wat geld beschikbaar om aan specifieke projecten /
verhoging van de capaciteit te besteden in geval van onvoorziene
omstandigheden. Teruglopen van de algemene reserve zou in onze positie niet
per se als nadelig moeten worden gezien, dus gezien de stijging daarvan met
22.000 zoals begroot zouden de uitgaven eventueel kunnen worden verhoogd.
ALV 15 januari
* Marianne: ... 
> * Maarten: Locatie is Museum Geelvinck <http://www.museumgeelvinck.nl/> . Hier
> mogen we - met dank aan het AHM - kosteloos van een zaal gebruik maken. We
> kunnen beamen op de muur, maar moeten zelf de beamer meenemen.
Kort Kort Kort
Moderatorentraining
* Lodewijk: Hier is toch regelmatig vraag naar. Weet iemand een goed
bruikbare locatie? Maarten, zou B&G hierbij behulpzaam kunnen zijn (op een
za/zo?) 
> * Maarten: Misschien wel! Om hoeveel man zou het gaan? En welke faciliteiten
> zijn er nodig? Mits mensen eigen laptops meenemen is er iig open wifi
> aanwezig. 
>> * Een computerzaal zou het ideaalst zijn, omdat je dan niet afhankelijk bent
>> van laptops (niet iedereen heeft die) - half om half zou haalbaar moeten
>> zijn. Denk in de orde grootte van 10-20 deelnemers. Faciliteiten zijn
>> computerplekken (5-10), wifi, stroom, koffie/thee en bereikbaarheid
>> (idealiter in de buurt van OV en eetgelegenheid, maar dat is geen vereiste).
>> Beamer hebben we zelf, er moet alleen een muur/scherm zijn.
Jaarverslag 2010
* Lodewijk: Hoe pakken we het samenstellen van een jaarverslag dit keer aan?
Wie gaat het schrijven, op welke termijn, wie betrekken we erbij? Ik wil
hier best een deel van het werk doen, maar zie het niet zitten het allemaal
alleen te moeten doen. Stel voor het wel op de publieke wiki te schrijven,
zodat we andere mensen kunnen vragen te helpen.------------- volgend deel ------------
Een HTML-bijlage is gescrubt...
URL: <http://lists.wmnederland.nl/pipermail/documents/attachments/20110303/5773739b/attachment.html>


Meer informatie over de Documents maillijst