<html><head></head><body style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 14px; font-family: Calibri, sans-serif; "><div>Hoi,</div><div><br></div><div>Een paar vragen over het rapport zoals het er nu ligt:</div><ul><li>Zijn er onderdelen van het rapport zoals het er nu staat die echt verbeterd moeten worden?</li><li>Zijn we misschien een onderdeel vergeten? Welk?</li></ul><div>Siebrand</div></body></html>